Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Opening - Openbaringen 21

Pijl naar links Ideeënbank

Deze opening kunt u gebruiken tijdens de kerkenraadsvergadering. Deze opening is gebaseerd op Openbaringen 21 verzen 1 t/m 7. Het accent ligt op op Bijbellezing, uitleg en delen van ervaringen

Nodig

 • de Paaskaars of een kaars
 • Bijbel (hebben de deelnemers al bij zich of ligt op / onder hun stoel
 • afbeeldingen van Hans Stapel en van Christoffel van Sichem

Opening van de kerkenraadsvergadering.

 • Steek de paaskaars (of een andere kaars) aan.
 • Geef in stilte iedereen een kleurenkopie van de afbeeldingen (of projecteer het op de beamer).
 • Lees met elkaar (hardop) Openbaringen 21 verzen 1 t/m 7
 • Predikant geeft korte uitleg over de tekst. Dit is aan de predikant.
 • Vragen om te delen, in twee-tallen: 
 1. hoe ervaart u de afgelopen corona-tijd? 
 2. Wat spreekt u aan in de tekst van Openbaringen 21?
 • Gezamenlijke afsluiting (van de opening): hoe was dit? wie wil er tot slot nog iets zeggen? Wees alert dat er niet opnieuw een gesprek ontstaat (tenzij u dat juist wil….)

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën