Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Vergaderopening met als thema 'De Nieuwe Aarde'

Pijl naar links Ideeënbank

We worden in deze uitzonderlijke tijd door het coronavirus niet alleen geconfronteerd met de ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst. Deze opening is gemaakt aan de hand van de schilders Jeroen Bosch en Hans Stapel en het Bijbelgedeelte Openbaringen 21 : 1 t/m 7.

Nodig

  • Bijbel (hebben de deelnemers al bij zich of ligt op / onder hun stoel)
  • kopieën van de tekst met de centrale vraag (zie onder)
  • een kleurenkopie van de schilderijen van Jeroen Bosch en Hans Stapel (of afbeelding op een beamerscherm) 
Nieuwe hemel en aarde 2 - Hans Stapel
Nieuwe hemel en aarde 2 - Hans Stapel

 

Opening van de kerkenraadsvergadering.

  • Steek de Paaskaars of andere kaars aan.
  • Geef in stilte iedereen de kleurenkopie van de afbeeldingen of laat het zien op het beamerscherm
  • Lees met elkaar hardop Openbaringen 21 verzen 1 t/m 7
  • Deel de onderstaande tekst uit en lees het hardop voor.

Stilte

  • Bespreking van de twee vragen.

Tekst voor de kerkenraadsleden:

We worden in deze uitzonderlijke tijd door het coronavirus niet alleen geconfronteerd met de ontregeling van ons heden, maar ook met grote vragen over de toekomst. Gaan we straks terug naar ‘normaal’, of komt er een wereld die ‘anders’ is? En zo ja, hoe ziet dat ‘anders’ er dan uit? Hoe ziet u de nieuwe aarde? Helpt het visioen van 2000 jaar geleden uit Openbaring ons? 

Het denken van mensen als Tomáš Halík kan ons ook op weg helpen: ‘We kunnen deze tijd ook omarmen, als kairos, als het juiste moment voor verandering, om ‘het diepere water op te zoeken’, om te zoeken naar een nieuwe identiteit voor het christendom in een wereld die voor onze ogen radicaal verandert. De huidige pandemie is zeer zeker niet de enige mondiale dreiging, waar onze wereld nu en in de toekomst mee te maken zal krijgen.’

Centrale vragen: 

  1. Welk beeld van de nieuwe aarde na de corona-crisis heeft u / heb jij? 
  2. Welke kairos ziet u nu?

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën