Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Nabespreking na het kijken van The Passion

Pijl naar links Ideeënbank

Wanneer u met een groep naar de Passion hebt gekeken, zou de nabespreking er zo uit kunnen zien:

 • Begin met een rondje uitwisselen: wat sprak je aan, wat heeft je geraakt? Laat dit eventueel
  voorafgaan door een uitwisseling in tweetallen.
 • Bekijk waar dat wat raakte te vangen is in een ‘moment’ van het lijdensverhaal.
 • Noteer die momenten op een flapover.
 • Lees met elkaar een gedeelte van het lijdensverhaal, gebaseerd op de momenten die het
  meest raakten. Het lijdensverhaal zoals in Matteüs 26-28 zou van tevoren geprint kunnen
  worden en onderverdeeld in kopjes en ‘momenten’ zoals: het laatste avondmaal,
  Gethsémane, het verraad van Judas, enz.
 • Wat raakt je in het verhaal over Jezus’ dood? Waarom is dit verhaal belangrijk voor veel
  mensen? Wat vind je zelf?
 • Eindig met het lezen van het vervolg: de opstanding. Deel naderhand met elkaar wat voor
  een ieder de opstanding van Jezus betekent.

Als er meer tijd is zijn er nog andere werkvormen denkbaar:

 • Zoek een lied, een tekst of een beeld bij wat je raakt in dit verhaal.
 • Maak zelf een tekening, schilderij of gedicht bij het verhaal.
 • Zoek foto’s van The Passion, druk die af en hang ze op. Geef mensen ruimte om daar een kaarsje bij aan te steken, een gebed te schrijven.
 • Organiseer een vragenuurtje met de dominee over alles wat men wil weten over Pasen.

Deze werkvormen zijn ook geschikt om met jongeren te doen in de paasnacht.

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën