Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Het goede leven - in gesprek over de visie van ethicus Theo Boer

Pijl naar links Ideeënbank

Nodig

 • een kopie van het artikel voor alle deelnemers
 • een pen
 • (eventueel) een kopie van de uitspraken

Lees vooraf het interview met ethicus Theo Boer, ‘Het leven moet niet genoten maar geleefd worden’.

 

Tijdens het gesprek

 • de deelnemers lezen de tekst nog eens voor zichzelf en plaatsen een uitroepteken als iets aanspreekt, een vraagteken als de tekst een vraag oplevert of hen tegenstaat
 • in een uitwisselingsrondje noemen de deelnemers één aspect dat hen opgevallen is (positief of negatief, waar ze enthousiast, verbaasd of misschien wel verontwaardigd over zijn). De gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen komt aan de beurt komt en leidt het gesprek in goede banen. 
 • Leg de titel nog eens scherp in de groep neer: Het leven moet niet genoten maar geleefd worden. Je kunt daar op allerlei manieren heel persoonlijk over doorpraten.

Uitspraken

Om meer structuur aan het gesprek te geven, kunt u ook de onderstaande uitspraken leidend laten zijn. Of deze uitspraken als extra gespreksstof beschouwen. Soms zijn het letterlijke citaten uit de tekst, een andere keer zijn ze juist anders geformuleerd.

 • Geef de deelnemers een kopie van deze uitspraken.
 • Vraag de deelnemers voor zichzelf één uitspraak te kiezen waar ze enthousiast over zijn of het juist erg mee oneens zijn. 
 • Maak een rondje. Nummer 1 vertelt haar/zijn keuze, anderen kunnen daarop doorvragen. Nummer 2 vervolgt, enzovoort. Wacht nog met discussie.
 • Als iedereen geweest is, kan de discussie beginnen.
 1. Genieten is een goddelijk gebod, tegelijk is het leven ook afzien. 
 2. Een ethicus laat zich niet meetrekken door de waan van het moment.
 3. Voor individuele keuzes inzake leven en dood kun je begrip opbrengen, maar laat het geen wettelijke regeling worden …
 4. Er is een minder maatschappelijk gedeeld besef van normen en waarden.
 5. Een verzuchting: we zijn autonoom geworden. Nu moeten we een antwoord vinden op ingewikkelde kwesties. 
 6. Wees het vooral met elkaar oneens.
 7. De discussie over genderdysforie is lastig. 
 8. De protestant heeft het niet gemakkelijk met ‘het goede leven’.
 9. Het leven is geen feest.
 10. Vieren helpt om tegenslag te verdragen.
 11. Ernst en zwaarte zit in onze genen.
 12. Geloof is getrooste wanhoop.
 13. Door de coronacrisis realiseren we ons dat het leven niet vanzelfsprekend is, dat het steeds op de dood veroverd moet worden.
 14. Ik hoop van deze crisis te leren om het leven te vieren.
 15. Het leven moet niet genoten maar geleefd worden.

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën