Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Het goede leven - Emmaüswandeling

Pijl naar links Ideeënbank

We hebben gekozen voor een invulling van een wandeling van een uur. Desgewenst kunt u de onderdelen uitbreiden of inkorten.

Als u de Emmaüswandeling op een ochtend organiseert, kunt u bijvoorbeeld beginnen met een gezamenlijk ontbijt. De wandeling kan aan het eind van de ochtend worden afgesloten met een korte viering. Ook is de wandeling een goede invulling voor een activiteit op de zondagmiddag met aan het eind van de wandeling gezamenlijk thee- of koffiedrinken, al dan niet met een spirituele afsluiting.

Als we nog steeds in de anderhalvemetersamenleving leven, zijn er allerlei variaties te bedenken, waarbij de onderdelen gezamenlijk ontbijt en koffie/thee waarschijnlijk vermeden moeten worden.

Twee aan twee

Bij een Emmaüswandeling gaan mensen twee aan twee wandelen. Al pratende ervaren ze misschien iets van de onbekende derde zoals de twee leerlingen van Jezus op weg naar Emmaüs een derde persoon tegenkwamen die met hen op liep en het gesprek kleur gaf. De route die gelopen wordt is van tevoren bepaald, zodat iedereen dezelfde wandeling maakt. 

De Emmaüswandeling begint met twintig minuten lopen in stilte. Na die twintig minuten gaat de wandeling gewoon verder maar wordt de stilte doorbroken. Eerst mag de een vertellen waaraan hij of zij heeft gedacht en mag de ander vragen ter verduidelijking stellen. Daarna worden de rollen omgedraaid.

Het gesprek tijdens de wandeling kan worden gestuurd. De tweetallen kan gevraagd worden tijdens de wandeling uit te wisselen wat voor hen belangrijk is in het leven. De tweetallen kunnen ook een paar gerichte vragen (en eventueel een bijbeltekst) meekrijgen voor het gesprek tijdens de wandeling. In het kader van het jaarthema ‘het goede leven’ ligt het voor de hand om hierover door te praten.

  • Wat is voor jou ‘het goede leven’? of: Wat is voor jou ‘goed leven’?
  • Heeft dat voor jou ook iets te maken met je geloof?
  • (eventueel) Lees op een zeker moment Prediker 9:7-10a (zie tekst hieronder) Vraag: Stel je voor dat Prediker met ons mee zou lopen, wat zou hij tegen ons zeggen?

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk ​hart​ je ​wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke ​kleren, kies een feestelijke geur. Geniet van het leven met de vrouw die je bemint. Geniet op alle dagen van je leven, die God je heeft gegeven. Het bestaan is leeg en vluchtig en je zwoegt en zwoegt onder de zon, dus geniet op elke dag. Het is het loon dat God je heeft gegeven. Doe wat je hand te doen vindt. 

Aan het eind: hebt u het gevoel gehad dat er iemand met u meeliep tijdens deze wandeling?

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën