Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

Groothuisbezoek ‘Een goed verhaal’

Pijl naar links Ideeënbank

Het groothuisbezoek wordt georganiseerd vanuit de kerkelijke gemeente. Het is een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met ongeveer tien gemeenteleden. Mensen ontmoeten elkaar in informele sfeer. Die gesprekken kunnen in de kerk gehouden worden, maar meestal is de woning van een van de gemeenteleden de plaats van handeling. Je zou het daarom ook ‘huiskamergesprek’ kunnen noemen. Mensen gaan met elkaar in gesprek rond een thema en delen met elkaar iets van hun leven, hun gedachten, hun ervaringen en hun geloof. De ervaring leert dat dit verdiepend werkt en iets kan toevoegen aan de band die mensen met elkaar hebben.

Groothuisbezoek haakt aan bij drie belangrijke elementen van gemeente-zijn: ontmoeting, bezinning en pastoraat.

 • Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen mensen, tussen leden van de gemeente. Maar het doelt ook op de ontmoeting tussen God en mensen. Het is mooi als u in het gesprek met de ander iets van de Ander (met een hoofdletter) mag ontdekken.
 • Bezinning is een belangrijk onderdeel omdat we in een groothuisbezoek verder willen komen
  dan een gesprek over koetjes en kalfjes. In een groothuisbezoek gaat het om het samen
  nadenken over vragen die te maken hebben met zingeving.
 • Ook pastoraat is een element uit het groothuisbezoek. U bent bij elkaar als leden van één
  gemeente en wilt naar elkaar omzien. In het gesprek toont u belangstelling voor elkaar en
  heeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over zaken die er werkelijk toe doen.

Het samenspel van deze drie elementen maakt een groothuisbezoek meer dan een gewoon gesprek. Zorg voor voldoende bijbels of laat de deelnemers een eigen bijbel meenemen.

Aan de slag
Deze handreiking wil u behulpzaam zijn bij de ontwikkeling en uitvoering van een groothuisbezoek.

Daarbij hanteren we een aantal uitgangspunten:

 • Een groothuisbezoek is een vorm waarin ontmoeting, bezinning en pastoraat bij elkaar
  komen. Dat vraagt ruimte voor onderling contact en een zinvol gesprek. Gezelligheid en
  inhoud gaan samen. Daar willen we de tijd voor nemen.
 • Een groothuisbezoek verloopt via een vast stramien: opening, korte inleiding, een
  introducerende vraag aan de deelnemers, een verdiepend deel (Bijbel) en een sluiting. Er zijn ook een paar keuzemogelijkheden.
 • Er zijn vele mogelijkheden om met een thema aan de slag te gaan. Om het mogelijk te maken dat u een werkvorm kiest die het beste past bij uw gemeente/groep bieden we vier
  werkvormen aan. De keus is aan u!
 • Een groothuisbezoek wint aan waarde als alle aanwezigen op een goede manier kunnen
  deelnemen aan het gesprek. Als we in zo’n gesprek een bepaalde diepgang nastreven legt dat beperkingen op aan de groepsgrootte.
 • Na de opzet van het groothuisbezoek volgt een toelichting bij de verschillende onderdelen.
  We sluiten af met een aantal spelregels voor het groothuisbezoek en een aantal tips voor de
  gespreksleiding.

Opzet van het groothuisbezoek

Opening
Welkom aan de deelnemers. Open deze bijeenkomst op een manier die bij de groep en bij u past. Dat kan een gebed en/of bijbellezing zijn, maar ook een mooi gedicht kan het begin van de bijeenkomst goed markeren.

Introductie van het thema
Geef een korte introductie over het thema Een goed verhaal.

Werkvormen (kies er één of twee uit)
1. Reageren op een vraag
Leg demonstratief een bijbel in het midden en stel de vraag ‘Is de Bijbel voor jou een goed verhaal?’ of ‘Wanneer is een bijbelverhaal voor jou een goed verhaal?’ Laat de deelnemers de vraag in stilte overwegen. Geef hen de gelegenheid om iets (voor zichzelf) op te schrijven, om gedachten vast te houden of te ordenen. Stel de vraag na een aantal minuten nog eens en kijk wie wil reageren. Dat hoeft niet op het rijtje af en het is zeker geen overhoring van wat mensen hebben opgeschreven. Laat het een beetje spontaan gebeuren, maar zorg wel dat iedereen aan bod komt. Geen gesprek of discussie hierover! Eventueel kunt u als gespreksleider toestaan een verhelderende vraag te stellen.
2. Afbeelding kiezen
Leg op tafel (of elders) afbeeldingen van bijbelverhalen of afbeeldingen waaraan je bijbelverhalen zou kunnen verbinden. Verzamel bijvoorbeeld afbeeldingen van bijbelse figuren/verhalen uit de kunst (Rembrandt, Rubens, Van Gogh, Gauguin, Chagall), afbeeldingen uit bijbels (bijvoorbeeld Doré), uit kinderbijbels (ook oude!) en zendingskalenders. Zorg voor een zeer gevarieerd aanbod. Plastificeer ze. Het kost even tijd, maar ze zijn daarna jarenlang voor allerlei bijeenkomsten te gebruiken.
Laat de deelnemers er in stilte langslopen en een afbeelding kiezen waarin zij een goed (bijbel)verhaal zien. Laat daarna de deelnemers vertellen voor welke afbeelding ze kozen en waarom ze dit (bijbel)verhaal kozen/waarom ze hierin een goed verhaal zien. (Doe dit afhankelijk van de tijd en de grootte van de groep eventueel in kleine groepjes.)
3. Stille wanddiscussie
Hang ergens in de ruimte een groot vel papier op en zorg voor voldoende gekleurde stiften. Schrijf in grote letters op het papier de stelling ‘De Bijbel is een goed verhaal’. Vertel de deelnemers dat ze daarop mogen reageren. Op de stelling zelf, maar ook op reacties van
anderen. Alles mag: woorden erbij zetten, hele zinnen, vraagtekens of uitroeptekens. Wat niet mag is doorstrepen wat een ander geschreven heeft. Wat ook niet mag is praten. Wees niet bang voor de stilte en als er even niets gebeurt. Bespreek na verloop van tijd kort wat er gebeurd / geschreven is.
4. Stellingenspel
Schrijf stellingen op een A4’tje (die iedereen krijgt) of zet ze op ‘kaarten’. Bedenk zelf stellingen of neem ze over:

 • De Bijbel is geen goed verhaal.
 • De boodschap van de Bijbel is … [vul in].
 • De Bijbel is één grote, mooie brief van God.
 • De Bijbel bevat veel gruwelijke verhalen.
 • De Bijbel is Gods Woord.
 • Ik lees elke dag in de Bijbel.
 • De Bijbel is mijn gids in het leven.
 • In de Bijbel lees ik wat God van mij vraagt.
 • De Bijbel is een weg om te gaan, geen stok om te slaan.
 • Zonder bijbelkennis kun je geen christen zijn.

Pauze met thee en koffie

Bijbellezen
Welk bijbelverhaal gaan we met elkaar lezen? Maak met elkaar de keuze voor een van de genoemde verhalen bij 1 of 2, of kies een ander bijbelverhaal. Steek eventueel een kaars aan bij het lezen van het verhaal. En laat het verhaal hardop voorlezen. Laat de deelnemers daarna de tekst nog een keer voor zichzelf lezen. Kiest u met elkaar een verhaal dat eerder genoemd is, praat dan niet meer verder over de tekst. Kiest u een andere bijbeltekst, dan kunt u de deelnemers nog wel iets laten zeggen over de gelezen tekst. Zorg er wel voor dat de bijeenkomst niet in een discussie eindigt. Deel aan het eind met elkaar de ervaringen van deze bijeenkomst. 

Sluiting
Bedank de mensen voor hun aanwezigheid / deelname aan het gesprek en sluit af met een gedicht, gebed of lied.

Download het programma

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën