Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

In gesprek over de impact van de coronacrisis op jouw leven en geloof

Pijl naar links Ideeënbank

Doel:   

Het doel van deze gespreksgroep is samen bespreken wat de corona tijd voor impact heeft op leven en geloof. Beleven van de verwarring, het niet-weten. Ruimte voor (geloofs)vragen, toekomstbespiegelingen en concrete voornemens.

Vorm:

Gespreksgroep van 5 mensen, met gespreksleider. Drie bijeenkomsten van 1,5 uur. Onderaan de pagina vindt u een voorbeeld uitnodiging voor het kerkblad.

Organisatie:

Volgens de RIVM-richtlijnen en het protocol van de Protestantse Kerk.

Opbouw van de afzonderlijke bijeenkomsten:

Gedicht, Bijbeltekst, stilte, gespreksvragen, afronding met (stil) gebed.

1e bijeenkomst

Introductie: doel van de gespreksgroep, RIVM richtlijnen, afspraken over sfeer en vertrouwen.

Gedicht: ‘Laatste gedicht’, Hans Andreus.

Bijbelgedeelte: Job 3: 20 - 26.

Stilte.

Gespreksvragen:

 • Hoe heb je de corona tijd tot nu toe beleefd?
 • Ben je persoonlijk, of in je persoonlijke omgeving geraakt door de ziekte?
 • Ben je bang geweest?
 • Hoe speelde geloof een rol, de afgelopen periode?
 • Heb je je afgevraagd -zoals Job- hoe het lijden zich verhoudt tot geloof in God?

Afronding, (stil) gebed.

2e bijeenkomst

Introductie, korte terugblik, doel van deze bijeenkomst.

Gedicht: ‘Het geschenk’, Toon Tellegen.

Bijbelgedeelte: Psalm 121

Stilte.

 • Hoe beleef je deze tijd?
 • Waarin ervaar je Gods af- of aanwezigheid?
 • Leef je ‘anders’ dan vóór de corona-tijd?
 • Ben je aan het veranderen?
 • Welke rol spelen kerk en geloof op dit moment in je leven?

Afronding, (stil) gebed. 

3e bijeenkomst

Introductie, korte terugblik, doel van deze bijeenkomst

Gedicht: ‘Kaddisj’, Marjoleine de Vos

Bijbelgedeelte: Jesaja 35: 1-8

Stilte.

 • Hoe zie je de toekomst?
 • Wat beangstigt je?
 • Waar put je hoop uit?
 • Hoe zie je de kerk van de toekomst?
 • Welke concrete voornemens heb je?

Afronding, stil gebed.

Voorbeeld uitnodiging

Onderstaande voorbeeld kunt u gebruiken voor een uitnodiging in het kerkblad en de website van de kerk.

Uitnodiging Gespreksgroep ‘waar 2 of 3 in Mijn naam…’

Zoals het er nu uitziet, kunnen we binnen niet al te lange tijd weer een voorzichtige start maken met onze kerkelijke activiteiten. Dan hebben we een bijzondere, ontwrichtende en ingrijpende tijd achter de rug, die waarschijnlijk de komende maanden in iets minder zware vorm nog zal doorwerken.

Na overleg met de kerkenraad wil ik graag de gelegenheid bieden voor een gespreksgroep, die in de zomer periode drie keer bijeen komt. Het gaat dus om één groep die in een reeks van drie bij elkaar komt. Doelstelling van de gespreksgroep is, na te gaan wat de ‘corona-periode’ voor impact op onze levens heeft gehad, wat we hebben gemist in deze tijd, maar ook of er inzichten, gedragingen, gewoonten zijn ontstaan die we vast willen houden. Natuurlijk gaan we ook in op de vraag welke rol ‘geloven’ in dit alles speelt, en wat deze periode betekent voor ons kerk-zijn.

De bijeenkomsten zullen volgens de richtlijnen van het RIVM georganiseerd worden. 

Data….

Plaats…

Gespreksleider...

De maximum groepsgrootte is vijf personen. Als meer mensen zich inschrijven, geldt de datum van inschrijving als criterium voor plaatsing.

Voor vragen en opgave:

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën