Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Idee

De Bijbel en muziek

Pijl naar links Ideeënbank

Nodig: een gespreksleider die ook enige voorbereiding doet.

Vooraf

Vraag aan de deelnemers een muziekfragment of song te kiezen die voor hen over een bijbelgedeelte of bijbels persoon gaat. Dat kan een bijbeltekst zijn, maar ook een thema in het lied dat voor hen verwijst naar een bepaalde bijbeltekst. Laat hen de fragmenten/songs bekendmaken. Zoek zo mogelijk alvast op waar die tekst in de Bijbel te vinden is. Neem dit mee op cd (of anders). Zorg voor uitgeprinte songteksten, een cd-speler, voldoende bijbels en de mogelijkheid om een bijbelverhaal snel te vinden in de Bijbel (bijvoorbeeld via een bijbelapp, debijbel.nl of een concordantie). Gebruik geen uitgeprinte bijbelteksten maar de Bijbel zelf.

Een groep van vijf à zes personen is goed voor één bijeenkomst. Willen meer mensen meedoen, trek er dan meer bijeenkomsten voor uit. Spreek af dat deelnemers maximaal 15 minuten krijgen om het muziekfragment en de bijbellezing te laten horen inclusief het gesprek daarover.

De bijeenkomst

Vertel in welk kader deze bijeenkomst staat.

Alle deelnemers laten om de beurt hun fragment/song horen, vertellen waarom ze deze hebben gekozen, en lezen vervolgens het bijbehorende bijbelgedeelte. Na ieders beurt is er voor de andere gelegenheid om een open vraag te stellen aan de betrokken persoon. Het gaat nadrukkelijk om de keuze van de deelnemer zelf en wat hem/haar daarin raakt.

Als iedereen aan de beurt is geweest, is er een moment om samen even ‘terug te kijken’, hoe was dit?

Bekijk ook

Gerelateerde ideeën