Collecterooster

Kerken helpen! Dat is in het kort gezegd het doel van het landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie.

Dankzij de bijdragen van de plaatselijke gemeenten kan de steun aan het (wereld)diaconale en zendingswerk doorgaan. Ook het jeugdwerk en het missionaire werk is alleen dankzij die steun voort te zetten. 

December 2017

3 dec.

Collecte Missionair werk en kerkgroei - Online afdragen

10 dec.

Collecte Pastoraat - Online afdragen

31 dec.

Eindejaarscollecte 'Een open huis' 

 

Januari 2018

21 jan.

Zondag voor de eenheid: Collecte Oecumene

28 jan.

Collecte Catechese en Educatie

 

 

Februari 2018

4 feb.

Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat Ghana)

11. feb.

Collecte Missionair Werk 

14 feb 

Aswoensdag

18 feb.    40dagentijdcollecte Kerk in Actie - Syrie

25 feb.    40dagentijdcollecte Kerk in Actie - Nederland

Maart 2018

4 maart    Collecte Kerk in Actie (Voorjaarszendingsweek voor Papoea)

11 maart  Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)

14 maart  Biddag

18 maart 40dagentijdcollecte Kerk in Actie - Zuid India

25 maart Palmzondag: Collecte Kerk in Actie - Noord Oeganda

April 2018

1 april Pasen: Collecte Jeugdwerk

22 april Collecte Eredienst en Kerkmuziek wereldwijd

Mei 2018

6 mei Collecte Missionair Werk

10 mei Hemelvaartsdag

13 mei Wezenzondag: Collecte eigen gemeentewerk

20 mei Pinksteren: Collecte Kerk in Actie (Zending)

Juni 2018

10 juni Collecte Kerk in Actie (Werelddiaconaat)

17 juni Collecte Kerk in Actie (Binnenlands Diaconaat)

Juli 2018

1 juli Collecte Jeugdwerk

Augustus 2018

12 aug. Collecte Kerk in Actie (Zending Kameroen )

September 2018

2 sept. Collecte Missionair Werk

9 sept. Collecte Jeugdwerk

16 sept. Collecte Vredeswerk

November 2018

4 nov. Collecte Kerk in Actie (Najaarszendingsweek)

7 nov. Dankdag

11 nov. Collecte Kerk in Actie (Binnenlands diaconaat)

25 nov. Laatste zondag kerkelijk jaar: Collecte eigen gemeentewerk

December 2018 

2 dec. Collecte Missionair Werk

9 dec. Collecte Pastoraat  

25 dec. Kerst: Collecte Kerk in Actie (Kinderen in de knel)