Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Geloofsgesprek in de gemeente

Opstapvragen en Boek ‘Back to basics - zeven cruciale vragen rond missionair kerk-zijn’
Spreken over geloof is kwetsbaar. Soms praat je niet ‘zomaar’ over dat wat diep zit en je leven raakt. Er kan ook sprake zijn van verlegenheid. Tegelijk willen we het geloof graag doorgeven aan de komende generaties. Kinderen stellen vragen. We ontmoeten collega’s, buren en vrienden. Dan kan het ineens gaan over de grote vragen van het leven. Hoe vind je woorden? Kun je dat oefenen? Sake Stoppels en Nynke Dijkstra-Algra schreven het boek 'Back to basics'. Wanneer u in gesprek gaat met een ander kunt u bijvoorbeeld deze opstap-vragen stellen: wie heeft jou geïnspireerd? Van wie heb jij geloven geleerd? Welke liederen, Bijbelgedeelten of teksten bemoedigen of troosten jou?

Videoserie ‘Het geloofsgesprek’
De scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk, ds. René de Reuver, wil graag dat die woorden van geloof weer klinken. Dat brengt hem in gesprek met vier predikanten die woorden smeden – woorden die bedoeld zijn om in te wonen.

De predikanten zijn:

Diverse bijbelstudies
Op de website van Kerk in Actie vindt u enkele bijbelstudies rond de thema’s eenzaamheid, vluchtelingen, verharding in de maatschappij, prestatiedruk, de toekomst van de kerk etc. 

Emmaüswandeling
Dit is een beproefde methode waarbij mensen twee aan twee elkaar iets vertellen over hun geloof. Dat kan thuis of in de kerk. Twee mensen stellen elkaar vragen en gaan in gesprek. 

Diverse spelvormen
Spelvormen bieden vaak de opening tot gesprek. Bekijk TafelgesprekkenOntmoeten, en Zinwijzerspel.

Boekje ‘Een goed gesprek’
Het boekje Een goed gesprek wil helpen om goede gesprekken te voeren. Korte analyses geven aan hoe het niet moet en hoe het juist wel kan. Met oefenmogelijkheden: individueel, in tweetallen of in groepen. 

Lees meer over

Het thema Geloofsgesprek