Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Geloofsgesprek met joden, moslims en andersgelovigen

Over ontmoetingen met joden biedt Kerk en Israël materiaal. Het internetproject De Uitdaging wil lessen leren uit de dialoog van christenen en joden. Wat hebben christenen geleerd over de joden Jezus en Paulus? En wat betekent dat voor ons christelijk geloof? Tien stellingen met uitgebreide toelichting vormen de kern van dit project. Elke stelling wordt samengevat en aangevuld met links die doorverwijzen naar meer informatie. De vier onderdelen van het project eindigen elk met voorstellen voor een geloofsgesprek waarin een video is opgenomen. Door de dialoog met joden worden christenen opnieuw tot geloven uitgedaagd.

Over ontmoetingen met moslims biedt Kerk in Actie i.s.m. met partnerorganisaties materiaal: bijvoorbeeld op geloveninsamenleven.nl. Bij ontmoetingen zou het aangaan van de relatie uitgangspunt moeten zijn. Interfaith biedt materiaal voor het gesprek met christelijke en islamitische jongeren. 

De Beraadgroep Interreligieuze Ontmoeting van de Raad van Kerken in Nederland biedt materiaal ter bevordering van de interreligieuze dialoog

Meer informatie

Voor gemeenten die meer over de ontmoeting met moslims willen weten, heeft de dienstenorganisatie een specialist 'Ontmoeting met moslims' in dienst. Behoefte aan advies? Neem contact op met de dienstenorganisatie.

De website Geloven in Samenleven.nl is een initiatief van de projectgroep Geloven in Samenleven (GiS), dat een netwerk wil opbouwen van lokale groepen, die initiatieven (willen) ontplooien op het gebied van interreligieuze ontmoeting.

Lees meer over

Het thema Geloofsgesprek