Levensfasen

Een kind laten dopen? Trouwen in de kerk? Een dierbare begraven? Voor veel mensen komt de kerk in beeld als het erom spant in het bestaan. 

Kruispunten van het leven

Als je ingrijpende gebeurtenissen meemaakt. Juist op de belangrijke kruispunten van het leven wil de kerk er zijn. Niet alleen voor de actieve leden, ook voor hen die zich meer ‘aan de rand’ bevinden, én voor de buitenstaanders die op zulke momenten komen binnenlopen. Dan kan de kerk er zijn. Er zijn rituelen, gebeden en liederen. De kerk heeft woorden en gebaren van dankbaarheid en troost.

Dopen: teken van Gods liefde

Bij de doop wordt de dopeling besprenkeld met water, een teken van reiniging. Het is een teken van Gods liefde en trouw - nog voordat jij kunt spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd.

Doop betekent ook: vanaf nu hoor je erbij, je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk.

Jouw kind laten dopen?

Dopen gebeurt in de kerk, maar gaat niet in alle kerken op dezelfde manier. Kerken kennen vaak hun eigen gebruiken. De predikant van de plaatselijke kerk kan vertellen hoe het er daar aan toegaat.

De doop gebeurt in de Protestantse Kerk altijd tijdens een kerkdienst op zondag. De dopeling treedt namelijk toe tot de gemeenschap van christenen. Daarbij zijn familie en vrienden van harte welkom. Aan de doop gaan meestal enkele ontmoetingen met de dominee vooraf.

Trouwen in de kerk!

Wie verbonden is met een kerkelijke gemeenschap zal dat haast vanzelfsprekend doen. Maar ook mensen die niet zo betrokken zijn bij de kerk, kunnen een sterk verlangen hebben om niet alleen in het gemeentehuis maar ook in de kerk te trouwen.

In de kerk kun je op een andere manier stilstaan bij dit bijzondere moment in je leven. De kerk biedt de ruimte om jullie keuze voor elkaar bij God neer te leggen. In de kerk kun je een zegen vragen voor het leven dat komen gaat met goede en kwade dagen, ziekte en gezondheid.

Begraven vanuit de kerk

De kerk is er ook in dagen van rouw. Er kan vanuit de kerk begraven worden. Er is een samenkomst, waarbij het leven van de dode wordt herdacht.

Hoop en troost

Er klinken ook woorden van hoop en troost uit de bijbel. De dood heeft niet het laatste woord: we leven vanuit de verwachting van een nieuw begin, van leven na dit leven.

Een kerk in de buurt?

De Protestantse Kerk staat open voor huwelijken tussen protestanten en niet-protestanten en/of mensen van hetzelfde geslacht. Iedere gemeente (lokale kerk) mag hierin echter zijn eigen beleid bepalen. Informeer eens bij de plaatselijke kerk naar de mogelijkheden. Zoek een kerk in uw omgeving in de kerkzoeker.