Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Geef een gift

U kunt op verschillende maniereren een gift geven aan het werk van de Protestantse Kerk, uw plaatselijke gemeente of diaconie.

 1. Ik geef een periodieke gift
 2. Ik geef als vaste donateur
 3. Ik geef een eenmalige gift
 4. Ik geef door na te laten

Ik geef een periodieke gift

Dit is aantrekkelijk omdat een periodieke gift volledig is af te trekken van de belastingaangifte. ‘Normale’ giften zijn ook in mindering te brengen, maar daarvoor geldt een drempel van 1% (minimaal € 60,--) en een maximum 10% van het verzamelinkomen. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet. Daardoor krijgt u van de belastingdienst meer geld terug. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan uw kerk. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost.

Wanneer is een gift een periodieke gift?

Een gift is een periodieke gift:

 • Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of notariële akte; 
 • Als de bedragen conform de overeenkomst of notariële akte regelmatig (minstens eens per jaar) worden overgemaakt;
 • Als deze bedragen steeds even hoog zijn; 
 • Als deze bedragen minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt;
 • Als de begunstigde (Protestantse Kerk, plaatselijke gemeente of diaconie) geen tegenprestatie levert voor de gift;
 • Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden van de schenker of diens partner. 

Protestantse Kerk is een ANBI

Alleen (periodieke) giften aan een door de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar. De Protestantse Kerk is Nederland is een ANBI (daaronder vallen ook de onderdelen Kerk in Actie, JOP en Missionair Werk)  en heeft een groepsbeschikking die ook geldt voor de plaatselijke gemeenten en diaconieën.  

Schenkcalculator 

Met de Schenkcalculator is eenvoudig te berekenen wat het fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt geven als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan uw kerk. 
>Direct naar Schenkcalculator   

Hoe werkt de schenkcalculator?

 • Bereken het voordeel met behulp van de schenkcalculator.
 • Download de overeenkomst.
 • Of bestel de overeenkomst via donateurs@protestantsekerk.nl;
 • Voor invullen en opsturen van de overeenkomst: zie instructies bij de Schenkcalculator of in de toelichting bij de overeenkomst.  
Modelovereenkomsten

Ik geef als vaste donateur

Wie zich opgeeft als vaste donateur, kiest ervoor om regelmatig met een vast bedrag betrokken te zijn bij een onderdeel van het werk van de Protestantse Kerk: het jeugdwerk JOP, (wereld)diaconaal werk Kerk in Actie of Missionair Werk.

Ik geef een eenmalige gift

Gift aan Protestantse Kerk 

Wilt u een gift geven om het werk van de Protestantse Kerk te steunen? Dat kan door een bedrag over te maken op NL10ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk in Utrecht. Als u bij de omschrijving niets invult, dan wordt uw donatie als een 'algemene gift' beschouwd.

Gift aan een van de drie programma's

Ook kunt u kiezen om met een gift één van de afzonderlijke programma’s te steunen.

 • Kerk in Actie: Maak een bedrag over op NL89ABNA 0457 457 457 ten name van Kerk in Actie in Utrecht o.v.v. 'Gift Kerk in Actie'.
  Of doe een online donatie aan kerk in actie
 • Jong protestant: Maak een bedrag over op NL52ABNA 0414 141 415 ten name van Jeugdwerk Protestantse Kerk in Utrecht o.v.v. ‘Gift Jong protestant'.
  Of doe een online donatie aan Jong protestant
 • Missionair Werk: Maak een bedrag over op NL10ABNA 0444 444 777 ten name van Protestantse Kerk in Utrecht o.v.v. ‘Gift missionair werk’. 
  Of doe een online donatie aan missionair werk

Ik geef door na te laten

Wie iets wil nalaten aan de Protestantse Kerk kan daarvoor een testament laten maken.

Zonder testament wordt uw nalatenschap verdeeld volgens de regels van de wet. De wet houdt daarbij alleen rekening met uw familieleden en past daarvoor standaard verdelingsregels toe. Een testament is dus noodzakelijk als u iets wilt nalaten aan vrienden, bekenden of aan de Protestantse Kerk, de plaatselijke diaconie of Kerk in Actie. Ook een combinatie hiervan is mogelijk.

Als u overweegt de Protestantse Kerk in uw testament op te nemen als erfgenaam of als (mede-)erfgenaam, is het belangrijk om daarbij de juiste tenaamstelling te gebruiken.

De medewerker treasuryzaken en legaten/Financiën & Control geeft informatie over het opmaken van een testament, maar kan u ook een persoonlijk advies geven.

>Contact: info@protestantsekerk.nl, (030) 880 1880