Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Videomateriaal Missionair werk

Tussen 2009 en 2014 organiseerde het programma Missionair Werk en Kerkgroei drie missionaire rondes voor gemeenteleden in het hele land. Daarvoor werden korte video’s gemaakt, als gespreksmiddel tijdens de bijeenkomsten. 

De video’s zijn ook geschikt voor ‘eigen’ gebruik, bijvoorbeeld (als opening) bij een gemeenteavond, kerkenraadsvergadering of een gesprek tussen collega-predikanten. Allemaal om te inspireren tot missionair gemeentezijn. De video's zijn hieronder op thema kort beschreven. 

Video: Missionair gemeentezijn

 • Voor hen [lengte 29:48] Deze video is een goede introductie op het onderwerp ‘missionair gemeentezijn’. De Protestantse Gemeente Nigtevecht geeft een kijkje in de keuken. Jongeren, ouderen, kerkenraadsleden en de predikant komen aan het woord. Tussendoor geven ‘deskundigen’ commentaar. Geschikt voor een gemeenteavond om het gesprek over ‘missionair gemeentezijn’ te openen. 

Video's: (Missionair) predikant zijn

Deze video’s zijn geschikt voor predikanten om tijdens onderlinge ontmoetingen van predikanten (werkverband) met elkaar in gesprek te gaan over onder andere de rol als ‘missionair predikant’.

 • Mensen met een missie [lengte: 11:45] Met dominee Bas van der Graaf en dominee Jan Offringa.
 • Mensen met een missie (kort) [lengte: 5:24] Met dominee Bas van der Graaf en dominee Jan Offringa.
 • Zie mij nou [lengte: 2:45] Bruikbaar op een bespreking tijdens een werkverband. Over uw eigen rol, over moed en moedeloosheid. Het nodigt uit tot een eerlijk gesprek. 

Video's: Hoe vertel ik het een ander? 

 • Wat hebben we dan te vertellen? (Peter Hendriks 1) [2:56] Als mensen vragen naar uw geloof, wat zegt u dan? Hebt u er dan woorden voor? Dominee Peter Hendriks geeft een voorbeeld. Wissel na afloop eens uit wat u zou willen vertellen over uw geloof. Hulpmiddel: kies één kernwoord dat voor uw geloof belangrijk is en vertel daar iets over.

 • En hoe vertellen we dat? (Peter Hendriks 2) [2:26] Luisteren staat voorop. ‘Missionair zijn’ is iets echt iets anders dan een preek afsteken. Dominee Peter Hendriks legt uit hoe dat werkt. Wissel naar aanleiding van deze video eens uit wie voor u een gids was in uw geloof. Welke mensen vond u inspirerende gelovigen? Wat kenmerkt hen?

 • Vrienden van vroeger [lengte: 4:35] Deze vrienden van vroeger komen nog jaarlijks bij elkaar. Ze raken in gesprek over de vraag: wat betekent geloven voor je, hoe zou je dat vertellen aan een geïnteresseerde buitenstaander? Bekijk het gesprek eens met een paar mensen en wissel uit hoe u dat zelf zou doen.  

Video's: Mensen over wel/niet geloven

 • De 'zinloosheid' van Ricky [lengte: 2:45] Actrice Ricky Koole vertelt hoe zij in het leven staat. Ze gaat wel eens naar de kerk, maar noemt zichzelf niet gelovig. Wat zou u haar vragen, hoe zou u met haar in gesprek gaan?   
 • Floris: alléén naar de kerk [lengte: 3: 15] In deze video vertelt presentator Floris Roubos hoe hij in het leven staat.
 • De 'oerwoede' van Sander [lengte: 3:14] Presentator Sander de Kramer vertelt over zijn geloof, en over wat woede over onrecht daarmee te maken heeft. Waar zit de ‘oerkern’ van uw geloof?   

Video's: Nieuwkomers in de kerk

De eerste vijf video’s gaan over Ferdi en Sanne die als buitenstaanders voor het eerst een kerkdienst bezoeken. In ‘Lesje voor de leraar’ legt Sanne aan dominee Piet de Jong uit wat ze van de preek vond. De video ‘Door de ogen van’ laat zien hoe Sanne’s vriendin de kerkdienst beleeft, nu Sanne voor het eerst erbij is. De laatste video gaat over iemand die zonder enige kerkelijke achtergrond voor het eerst in aanraking komt met het christelijk geloof. Wat valt op? Wat hielp Christiaan om verder te komen? Dit portret kan gemeenteleden helpen om zich te verplaatsen in mensen (binnen en buiten de kerk) zonder kerkelijke achtergrond. 

Video's: Missionair preken

Deze video’s gaan over preken, bedoeld voor predikanten. Voor wie preekt u, hoe preekt u, gelooft u het zelf allemaal?  Dominee Janneke Nijboer en dominee Piet de Jong geven hun mening.

Video's: Een goede preek volgens...

In deze video’s vertellen verschillende predikanten wat volgens hen ‘goed missionair preken’ is. Geschikt voor een gesprek voor predikanten onderling én voor predikanten in samenspel met gemeenteleden en nieuwkomers: over wat goed en verstaanbaar preken is.

Overige video's

 • Stilte [lengte: 2:39] Over het belang van stilte in de kerk.
 • Als ik kijken kon... [lengte: 2:47] Deze ‘meditatieve’ video nodigt mensen uit om te kijken naar zichzelf, hun eigen vragen, hun terughoudendheid. Hoe en wanneer ontmoet je mensen? Vertel je elkaar wat je ten diepste raakt? Deel je dan ook iets van je geloof? Geschikt als opening van een bijeenkomst. 

Andere werkmaterialen (download)

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Missionair werk