Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen

Mogen we bezoekers van een kerkdienst vragen om een coronatoegangsbewijs?

Ja, maar alleen als er aan extra eisen van privacy en proportionaliteit wordt voldaan, mogen gemeenten om een coronatoegangsbewijs vragen.

  • de minister wijst aan op welke locaties een coronatoegangsbewijs wél of niet gebruikt wordt. Voor kerkdiensten geldt vanuit de overheid geen wettelijke verplichting om een coronatoegangsbewijs te hanteren;
  • als er andere mogelijkheden zijn, zoals anderhalve meter afstand houden, is - volgens de overheid - het vragen van een coronatoegangsbewijs niet proportioneel;
  • als gemeenten wel gebruik willen maken van een corona toegangsbewijs, dienen ze aan iedere bezoeker te vragen of men er bezwaar tegen heeft. Als een bezoeker bezwaar heeft, mag de toegang vervolgens niet geweigerd worden.

Daarnaast is het moderamen om theologische redenen geen voorstander van het vragen om een coronatoegangsbewijst. “In Gods huis is iedereen welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang.”

Net als de supermarkt kun je kerk als essentieel beschouwen. Je zou kunnen zeggen dat je in de supermarkt producten kunt kopen voor het dagelijks levensonderhoud en in de kerk ‘voedsel voor de ziel’ wordt geboden. Daarnaast hebben kerken, net als bijvoorbeeld buurthuizen, een sociale functie. 

Let op: voor andere activiteiten - bijvoorbeeld een koorrepetitie of een concert in de kerk - is het vragen naar een coronatoegangsbewijs wel noodzakelijk. Zie de site van de Rijksoverheid voor meer informatie hierover.