Doorgaan naar hoofdinhoud

Vacaredag

De landelijke Vacaredag staat in het teken van tien jaar Vacare in beweging en van het belang van beweging en het lichaam in christelijke meditatie.

Programma

  • 9.45 uur: inloop en inschrijving workshops, koffie en thee
  • 10.30 uur: welkom en opening
  • 10.40 uur: lezingen* door Kick Bras, Riëtte Beurmanjer en Rob Boersma
  • 12.30 - 13.30 uur: lunchpauze
  • 13.30 - 16.00 uur: diverse workshops in twee rondes
  • 16.00 - 16.15 uur: slotviering

*De lezingen worden voorafgegaan door een kort meditatief moment door de sprekers.

Lezingen

Met Kick Bras, die aan de basis van dit platform voor meditatief leven in de Protestantse Kerk stond, blikken we terug op de ontwikkeling van Vacare. We kijken om ons heen in het landschap waarin christelijke meditatie in het algemeen en Vacare in het bijzonder zich beweegt.

De dag staat verder in het teken van het belang van beweging en van het lichaam in christelijke meditatie. Als je met aandacht beweegt, ontstaat een lijfelijk beleefde ontvankelijkheid waardoor je in verbinding kunt komen met je eigen leven, de ander en God. Riëtte Beurmanjer die onlangs promoveerde op ‘Tango met God? Een theoretische verheldering van bibliodans als methode voor spirituele vorming’ schetst hoe mensen in sacrale dans en bibliodans tot zichzelf komen en ontvankelijk worden voor het Heilige. Rob Boersma, gepensioneerd psychosomatisch fysio- en haptotherapeut en bestuurslid van Vacare, licht het belang toe van bewegingsvormen van christelijke meditatie in groepen aan de hand van onze voorkeur voor het gebruik van een van onze zintuigen.

Workshops

1. Bibliodans

Als je woorden uit bijbelverhalen in beweging verbeeldt, gaan ze voor je leven. Als je aandachtig luistert, vertellen je bewegingen en je gevoel je wat ze voor je kunnen betekenen. Leef je dansend in in Martha en Maria (Lucas 10: 38-40) en onderzoek hoe zij, de actieve en de contemplatieve, zusters kunnen zijn. Bibliodans als beweeglijke lectio divina.

met Riëtte Beurmanjer

2. Visie ontwikkelen op de doorgaande beweging (alleen 1e ronde)

Naar aanleiding van de lezing zal in het gesprek dieper ingegaan worden op de toekomst van Vacare. Welke doelen willen we nastreven? Op welke doelgroepen moeten we ons richten? Welke middelen willen we daarbij hanteren? Met wie moeten we dan samenwerken?

met Kick Bras

3. Mijn lichaam een plek van Godsontmoeting? Christelijke meditatie in gebaar en beweging

Aandacht, daar gaat het om bij meditatie. Met mijn gedachten kan ik overal naartoe. Mijn lichaam houdt me waar ik ben, hier en nu. Kunnen eenvoudige lichaamsbewegingen me helpen om meer in dit ‘hier en nu’ te zijn? Maken uiterlijke bewegingen me opmerkzaam op de innerlijke bewegingen van mijn ziel? Mag ik ontvankelijker worden voor die heilige ruimte in mij waar God mij wacht?

met Mirjam Dirkx, theologe en geestelijk begeleider

4. Sacrale dans

Sacrale dans is een vorm van bidden met het lichaam. We dansen verbonden in een kring, incontact met de ander en het grote geheel, en ons tegelijk bewust van ons lichaam en onze innerlijke ruimte. We dansen op het ritme van de seizoenen en van het leven zelf. Nu eens rustig en naar binnen gekeerd, dan weer uitbundig, het leven vierend. Zo komen we steeds meer thuis in onszelf en in de bezielde werkelijkheid.

met Hilde Debacker, spiritueel filosofe, compassietrainer en sacrale dansdocente

5. Lopen als meditatief ritueel

Meestal lopen we om ergens te komen. Maar lopen kan ook verstaan worden als een meditatief ritueel. In deze workshop oefenen we in meditatief wandelen. Daarbij geef je met alle zintuigen aandacht aan wat zich van buitenaf aan jou als wandelaar aandient. Ook de natuur is een plek om God te ontmoeten.

met Henri Ten Brinke, predikant en bestuurslid van Vacare

6. Labyrint lopen, een heilzame beweging

We komen in beweging om de weg naar binnen te lopen, met onze voeten, cirkelend naar een middelpunt. Dit helpt om te ervaren wat er in je leeft. Het helpt ook om los te laten wat je bedrukt. Deze plek wordt heilige grond als wij er binnengaan om bij onszelf te komen en voor God te staan. Een bijzondere ruimte waarin ons ook iets toe kan vallen.

met Fieke Klaver, predikant en geestelijk raadsvrouw

7. Christelijke meditatie met Chi Neng Qiqong

Chi Neng Qiqong is een uit China afkomstige meditatieve en helende manier van bewegen. Een van de belangrijkste oefeningen gaat over ontvangen en teruggeven, over loven en buigen, en over de verbinding tussen hemel en aarde. Het is bidden met het lichaam. In het nagesprek is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Met Kitty Mul, straatpastor, pastor in het oecumenisch Aandachtscentrum in Den Haag en redactielid van Meditatief Leven

8. Het Latifagebed

Een workshop over het Latifagebed, een oud en oecumenisch gebed. Het helpt je om tot de essentie van je bestaan te komen, om contact te krijgen met wat je ten diepste beweegt. Lichaam en geest worden bij elkaar betrokken. Daarbij wordt je rechterhand (je doe-kant) geleid door je linkerhand (je ontvangende kant).

met Alberte van Ess, predikante, geestelijk begeleider en bestuurslid van Vacare

9. De beweging van ‘Lectio Divina’

In deze workshop wordt geoefend met Lectio Divina, een diep-spirituele lezing van een (bijbel)tekst. De lichamelijkheid van meditatie zal aan de orde komen door een bodyscan, waarbij men wordt uitgenodigd zich bewust te worden van het eigen lichaam. Daarna wordt begeleid gemediteerd op een tekst van Huub Oosterhuis. Woorden met veel diepgang die gaan over ‘onderweg zijn’.

met Niels A. Gillebaard, predikant, blogger & vlogger, en bestuurslid van Vacare

Praktische gegevens

De Vacaredag vindt plaats in de Bergkerk, Doctor Abraham Kuyperlaan 2 in Amersfoort. Ruim tien minuten lopen vanaf het station, parkeren kan in de buurt van de kerk. Via deze link kunt u zich aanmelden en inschrijven voor de workshops. De toegangsprijs is € 25,-, te voldoen bij het aanmelden. Koffie en thee zijn gratis, neem uw eigen lunch mee. Er is een boekentafel van Skandalon, Docete en van de WCCM aanwezig.

Protestantse Kerk