Doorgaan naar hoofdinhoud

Publiekscolleges - Spiritualiteit en de christelijke traditie: een gids

In januari, februari en maart 2019 geeft dr. Arjan Plaisier, docent spiritualiteit aan de Protestantse Theologische Universiteit, vijf publiekscolleges over spiritualiteit en de christelijke traditie.

Spiritualiteit is ‘in’. Dat wordt vaak in één adem gezegd met: de kerk is ‘uit’. Wie spiritueel gevoed wil worden, is niet geneigd dit in de kerk te zoeken. Soms heeft de kerk het daar ook wel naar gemaakt. Toch is dat de halve waarheid. Voor velen is de kerk wel een ruimte van spiritualiteit. In ieder geval is het christelijk geloof een bij uitstek spirituele religie. Wie serieus kennis neemt van de christelijke traditie, zal verrast worden door de spirituele rijkdom ervan.

In een serie van vijf publiekscolleges komen diverse aspecten van het thema naar voren. Achtereenvolgens is dat:

  • de weg naar spiritualiteit
  • de weg naar binnen
  • de weg van het gebed
  • de weg van het woord
  • de weg van kerk en liturgie

1 De weg naar spiritualiteit
Hierin staan we stil bij de spirituele verarming van een bestaan dat door wetenschap en techniek, bureaucratie en anonimiteit wordt bepaald en waarin bronnen van geestelijk leven zijn uitgedroogd. Hoe komt het dat de kerk de afgelopen decennia spiritueel verarmd raakte?
Wat zoeken mensen als het gaat om spiritualiteit?

2. De weg naar binnen
In tijden waarin mensen het gevoel hebben leeggezogen te worden is er een verlangen naar ‘de weg naar binnen’. Die weg is in de christelijke traditie volop aanwezig. Te denken valt aan de mystieke theologie en de bevindelijke spiritualiteit. Christus is ‘innerlijke werkelijkheid’. Aan de hand van teksten van o.a. Augustinus wordt dit ontsloten.

3. De weg van het gebed
Spiritualiteit is een activiteit en bidden vervult hierin een sleutelrol. De weg van het gebed is geen gemakkelijke maar wel een noodzakelijke en ook vruchtbare weg. Ook hierin worden we geholpen door de de traditie. We lezen teksten over het gebed en laten ons ook door enkele gebedsteksten inspireren.

4. De weg van het Woord
Voor veel protestanten is de Bijbel een basisboek voor het geloof. Tegelijk lijkt de kloof tussen de Bijbel en het leven nu alleen maar groter. Hoe kan de Bijbel als levensboek gelezen worden, zonder in fundamentalisme te vervallen? We letten op Luther, die de Bijbel las als een vurige tong van de Geest, en staan stil bij de zogenaamde lectio divina.

5. De weg van de kerk
Wat betekent het om te geloven ‘met de kerk’? Staat dat een eigen spirituele ontwikkeling in de weg of krijgt deze daar juist een verdieping en een verbreding door? Moet spiritualiteit zich wel wat gelegen laten liggen aan het credo van de kerk of is dat juist een sta-in-de-weg? En welke betekenis heeft de liturgie voor de spiritualiteit?

Data: 15 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari en 12 maart
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur
Plaats: Vrije Universiteit te Amsterdam
Toegangsprijs (inclusief koffie/thee) per college: € 7,50. Passepartout voor 5 colleges: € 30,-
Docent: dr. Arjan Plaisier (docent spiritualiteit aan de Protestantse Universiteit)

Aanmelden kan via onderstaand formulier, per avond of voor alle avonden tegelijk. 

 
Protestantse Kerk