Doorgaan naar hoofdinhoud

ProefGeloofdag voor school & kerk

Hoe breng je de wereld van school en de wereld van kerk bij elkaar? Ontdek dit door mee te doen aan de ProefGeloofdag op 24 mei die georganiseerd wordt door JOP, Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk.

De ProefGeloofdag wil mensen inspireren en laten proeven van andere vormen van geloofsleren. Deze dag is speciaal bedoeld voor leerkrachten uit het voortgezet en basisonderwijs, predikanten, jeugdwerkers en pioniers die werken met kinderen en jongeren.

Is het mogelijk om kinderen en jongeren mee te nemen in het ervaren van geloof, het doen van spirituele oefeningen en het beleven van religieuze praktijken? Kan dit zonder dat ze precies weten wat ze wel of niet geloven of vinden? Kunnen ze proeven aan geloven? En hoe breng je daarbij de wereld van de kerk en van de school bij elkaar?

Proef zelf mee van nieuwe en andere vormen van geloofsleren, en krijg zo nieuwe inzichten die je meteen kunt toepassen in je werk op school of in de kerk.

Praktische informatie

  • datum: 24 mei
  • tijd: 15:00-20:30 uur (inclusief een maaltijd en borrel achteraf)
  • kosten: 15 euro
  • locatie: De Wittenberg, Zeist
  • Voor wie: docenten godsdienst, leerkrachten basisonderwijs, docenten in opleiding, predikanten, kerkelijk werkers, jeugdwerkers, pioniers
  • meer informatie en opgeven: schoolenkerk.nl

Programma

15:00 opening
15:15 lezing ‘Leren in presentie van de ander’ door Cocky Fortuin-van der Spek
16:00 workshopronde I
17:30 terugkoppeling
18:00 diner
19:00 workshopronde II
20:30 borrel

Lezing

Leren in presentie van de ander

We leven in een tijd waarin er veel culturele en religieuze diversiteit is, maar ook onwetendheid.

Wat kunnen geloofsgemeenschappen dan betekenen voor leerlingen van zowel basisscholen als middelbaar onderwijs in hun zoektocht naar zingeving? In de veelheid van bewegingen op het gebied van geloven, religie en levensbeschouwing onderzoeken we de mogelijkheden die er zijn om als kerken en scholen voor elkaar van betekenis te zijn. Daarin willen we samen leren in presentie van de a(A)nder.

Cocky Fortuin-van der Spek MA voltooide cum laude de Master interreligieuze spiritualiteitsstudie. Als adviseur en trainer van Spirit in School begeleidt zij scholen bij de ontwikkeling van identiteit en visie. Daarnaast is zij docent bij het Centrum voor bibliodrama en de 7evende Hemel.

Workshops

Kliederkerk - Protestantse Kerk Nederland 

Kliederkerk is een creatieve, missionaire vorm van kerk-zijn, voor mensen van alle leeftijden, maar speciaal gericht op gezinnen. Tijdens Kliederkerk staan een bijbelverhaal en het ontmoeten van anderen elkaar centraal. In Den Haag Zuidwest vindt Kliederkerk plaats op de basisschool in de buurt en werken ze samen met de school.

Nicolle Pronk, organisator van Kliederkerk Den Haag Zuidwest, en Nelleke Plomp, projectleider van het landelijke kliederkerkteam, laten je graag proeven van wat kliederkerk is en wat het voor school en kerk kan betekenen.

PaasChallenge - Protestantse Kerk Nederland 

De PaasChallenge is een interactief spel in de nacht voor Pasen. De deelnemers stappen in het verhaal van Jezus’ laatste dagen. Door  puzzels ontdekken jongeren wat de betekenis is van Jezus’ leven op aarde. Na de PaasChallenge worden jongeren uitgedaagd om het verhaal van Jezus vorm te geven in hun eigen leven. Ontdek zelf onderdelen van de PaasChallenge in deze workshop om ze later toe te passen op je school, in een groep of in de kerk.

Taize, kloosters & monastieke vormen - Taize, Protestantse Kerk Nederland, Casella, de Wittenberg 

De zusters van klooster Casella bieden jaarlijks in hun gastenverblijf aan honderden jonge mensen (18-35 jaar) stilte en rust. Eén manier om hun gasten daarbij te helpen is het bewandelen van het meditatieve labyrint. Vandaag geven zuster Maria en zuster Nadia jou de gelegenheid te proeven van deze eeuwenoude vorm van pelgrimage en gebed.

Naast het labyrint van Casella willen we je laten proeven aan de liederen van Taize en het ondergaan van stilte. Monastieke elementen en een kloosterbezoek kunnen voorzien in behoeften van jongeren naar zingeving en spiritualiteit.

Breng bijbelverhalen tot leven - Cocky Fortuin-van der Spek

Hoe kun je jongeren actief bij een bijbelverhaal betrekken? In deze workshop verkennen we interactieve en creatieve werkvormen bij een bijbelverhaal, geïnspireerd door het boek Wijs worden met bronverhalen. Zo bied je ruimte om zelf betekenissen van een verhaal te ontdekken.

Cocky Fortuin-van der Spek, schreef met collega’s het boek ‘Verhalen verbinden’ en is docent bij de 7evende Hemel en het Centrum voor bibliodrama.

Godly Play - Godly Play Nederland 

Godly Play combineert en integreert taal en spel: je kunt over God praten en zo proberen te vertellen wie God is. Maar je kunt God ook ontmoeten en ontdekken in een spel van zoeken, vinden en creëren. Dit spel gaan we tijdens de workshop spelen.

De workshop wordt verzorgd door Irma Visser, coördinator van Godly Play Nederland.

PrayerSpaces 

Prayer Spaces in Schools is nieuw en anders. Vanuit herkenbare thema’s voor jongeren als zorgen maken, vrienden, blijheid en verlies worden leerlingen met elke achtergrond uitgenodigd om op creatieve wijze te ontdekken wat gebed is.

Phil Togwell heeft samen met zijn team wereldwijd duizenden Prayer Spaces in Schools begeleid. Ervaar samen met hem zelf een Prayer Space en leer hoe jouw kerk de school in je stad of dorp ermee kan dienen.

Dag van de Hoop - Verus 

Tussen Pasen en Pinksteren gaan scholen nadenken over wat hen hoop geeft. Zo kan heel Nederland hoopvolle verhalen delen op de Dag van de Hoop op 6 juni.

Protestantse Kerk