Doorgaan naar hoofdinhoud

Online colleges

Synodeleden, predikanten en kerkelijk werkers kunnen deelnemen aan online hoorcolleges rond kerkelijke en ethische thema’s die de afgelopen jaren door de synode zijn behandeld. De colleges bevatten een lezing, de mogelijkheid om met kleine groepen in gesprek te gaan en ruimte om vragen te stellen aan de spreker. 

Normaal gesproken wordt er een inhoudelijke bijdrage aan een vergadering van de generale synode geleverd. Door de huidige omstandigheden is dat echter niet mogelijk. Om die reden is er een online vorm gekozen die ruimte geeft voor het inhoudelijke gesprek dat normaal gesproken tijdens de vergadering van de generale synode plaatsvindt. 

Opzet

  • 13.45 uur - binnenkomen in de online omgeving
  • 14.00 uur - welkom en introductie op lezing door scriba René de Reuver of preses Marco Batenburg
  • 14.05 uur - lezing door de spreker van die maand
  • 14.45 uur - uiteen in groepen van ongeveer 5 personen om in gesprek te gaan over de inhoud van de lezing
  • 15.00 uur - plenaire terugkoppeling o.l.v. gespreksleider
  • 15.10 uur - afsluiting door scriba of preses

Aanmelden:

Graag ontvang ik voortaan ook:

Protestantse Kerk