Doorgaan naar hoofdinhoud

Webinars GroeneKerken 2021

GroeneKerken organiseert in 2021 webinars over duurzaamheid in de kerk. Met deze webinarreeks inspireert GroeneKerken (aankomende) groene kerken om duurzame stappen te zetten, door het delen van kennis en ervaringen. U kunt zich aanmelden voor deelname aan een of meerdere webinars via groenekerken.nl/webinars.

1. Energie en klimaat: Maak je kerkgebouw duurzaam

  • donderdag 18 maart 2021, 20:00 - 21:30 uur

Vindt u het als kerk belangrijk om goed om te gaan met de medemens en de schepping? Dan hoort daar een duurzaam kerkgebouw bij! Hoe pak je dat aan? In dit webinar gaat Teus van Eck met u aan de slag en nemen we de tijd om ervaringen en vragen met elkaar te delen. Teus heeft 40 jaar ervaring in de wereld van energie en milieu en werkte mee aan de toolkit van GroeneKerken. Vervolgens geeft Rinus Scheele, gemeentelid van de Brinkstraatkerk in Bennekom een inkijkje in de uitkomsten van een landelijk onderzoek naar duurzame kerkverwarming.

Tijdens de webinar geeft Teus een overzicht van de stand van zaken rond energiebesparing en verduurzaming en onze eigen verantwoordelijkheden en mogelijkheden. Hij laat zien hoe u dit kunt toepassen in uw eigen kerk, bijvoorbeeld:

  1. Formeer een enthousiaste projectgroep.
  2. Maak een compact plan en leg dit voor aan de kerkenraad
  3. Breng het energieverbruik van je kerkgebouw in kaart
  4. Stel vast welke verbetermogelijkheden er zijn
  5. Werk een totaalplan uit
  6. Betrek en informeer de gemeente, ga aan de slag en monitor de resultaten.

Ook gaat hij in op wat individuele gemeenteleden aan verantwoordelijkheden en mogelijkheden hebben op het gebied van energie, milieu en klimaat.

Rinus Scheele vertelt over een landelijk onderzoek wat hij en David Ketel gedaan hebben naar duurzame kerkverwarming met de KMS methode in zestig qua leeftijd en bouw heel verschillende kerken.

Op 15 april is het volgende webinar:

2. Bewust inkopen: God in de supermarkt: over bewust inkopen als kerk

  • donderdag 15 april 2021, 20:00 - 21:30 uur
  • Met spreker Alfred Slomp, hij is bekend van 'God in de supermarkt' en zet mensen aan het denken over de mogelijkheden om bewust inkopen te doen.

U kunt de webinars via ZOOM volgen. Na opgave ontvangt u een link. De webinars starten om 19:45 uur en duren tot 21:30 uur.

Data webinars 

18 maart 2021: Energie en klimaat
15 april 2021: God in de supermarkt

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor het bijwonen van een of meerdere webinars via groenekerken.nl/webinars.

Protestantse Kerk