Doorgaan naar hoofdinhoud

Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor!

Een online studiedag op 23 april over macht van ambtsdrager en leidinggevende en de valkuilen rond seksueel misbruik in de kerkelijke gemeente. Bestemd voor predikanten, voorgangers, kerkelijk werkers, kerkenraadsleden/ bestuurders van plaatselijke geloofsgemeenschappen, studenten theologie. Het bijwonen van deze studiedag is gratis.

Macht? Dat komt bij ons in de kerk niet voor! Wij gaan als gelijken met elkaar om!

Zo klinkt een veel gehoorde stelligheid van kerkmensen over de eigen geloofsgemeenschap. Omdat macht slecht, althans ongewenst is. En dus wordt er over gezwegen. Tot een klacht over seksueel misbruik in een pastorale relatie wordt ingediend. Dan draait opeens alles in de geloofsgemeenschap om macht en machtsongelijkheid.

Het Meldpunt SMPR wordt regelmatig geconfronteerd met de schrijnende onbekendheid met macht, machtsongelijkheid, machtsmisbruik, machtsmechanismen binnen geloofsgemeenschappen. En omdat er nooit over macht wordt gesproken is de verwarring groot als machtsmisbruik plotseling de eigen geloofsgemeenschap doet wankelen. Opeens blijkt de geloofsgemeenschap een complex geheel van diverse machtsbronnen en –mechanismen. 

Om inzicht te krijgen in de vele aspecten van macht organiseert het IBO-SMPR (met ondersteuning van de PThU) een videoconferentie over macht. Doelen van de ontmoeting zijn:

 1. De deelnemers hebben aan het einde van de dag inzicht in de geloofsgemeenschap als complexe machtsconstellatie waarbinnen diverse machtsmechanismen een rol spelen.
 2. De deelnemers hebben inzicht in de wijze waarop het verhaal van het slachtoffer van seksueel misbruik in een pastorale relatie raakt ondergesneeuwd in de vele (vaak botsende) belangen binnen de geloofsgemeenschap.
 3. De deelnemers hebben gelegenheid naar aanleiding van de inleidingen door te praten over vragen en ervaringen onder leiding van een van de inleiders en/of een gemeentebegeleider 

Tijdens de studiedag zal veel aandacht zijn voor kennisoverdracht over de theologische en de sociologische aspecten van macht en over de diverse machtsmechanismen rond seksueel misbruik binnen een geloofsgemeenschap. Daarnaast kunnen de deelnemers in kleine kring aan de hand van een vragen en ervaringen zich verder verdiepen in de complexiteit van gemeenteprocessen in geval van seksueel misbruik in pastorale relaties.

Programma

 • 13.30 Welkom en opening door de middagvoorzitter
 • 13.45 Macht, een sociologische verkenning - Dr. Harm Dane, socioloog en theoloog, lid van het IBO-SMPR
 • Korte vragenronde
 • 14.15 Macht, een feministisch theologische verkenning - Dr. Heleen Zorgdrager, hoogleraar systematische theologie en genderstudies aan de PThU
 • Korte vragenronde
 • 14.45 Machtsmisbruik in de praktijk - Ds. Riek van Haeringen, Gemeentebegeleider SMPR
 • Korte vragenronde
 • 15.30 Verdieping in subgroepen rond elk van de inleiding
 • 16.15 Plenaire afsluiting
 • 16.30 Sluiting

Aanmelden

Protestantse Kerk