Doorgaan naar hoofdinhoud

Landelijk missionair evenement Blik naar Buiten

Wat zijn de trends in Nederland en wat kunnen we daar als Protestantse kerk mee? Waarom is Kliederkerk zo'n succes? Klopt het dat sommige pioniersplekken echt van levensbelang zijn voor hun bezoekers? Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan bod op het landelijk event ‘Blik naar buiten’ in Utrecht op vrijdag 13 maart 2020. Na afloop bent u helemaal op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen.

Vier sprekers starten de dag met korte aansprekende presentaties die u snel en to-the-point op de hoogte brengen van de actuele missionaire ontwikkelingen. 

Direct aanmelden voor landelijk evenement 'Blik naar buiten'

Lees hieronder verder, aanmelden kan ook onder aan deze pagina

 1. Missionaire trendrede door Tim Vreugdenhil (predikant en stand-up theoloog)
  De kerk staat voor grote veranderingen. Alleen al omdat de samenleving het komende decennium een enorme transitie door zal maken. Welke trends zullen het tijdvak 2020-2030 zeer waarschijnlijk bepalen? Wat vragen die trends van de kerk? Hoe kan zij meebewegen en zelfs van een aantal van die trends volop profiteren? Voor iedereen met hart voor kerk en gevoel voor tijdgeest. Voor het eerst wordt er in Nederland een missionaire trendrede gepresenteerd. 
 2. Onbevangen in de marge door Gert Noort
 3. Presentatie impact onderzoek pionieren door Janneke Nijboer
 4. Kliederkerk door Nelleke Plomp
  Speels, creatief, holistisch, toegankelijk en verkondigen door ontdekken. Kliederkerk is in veel dingen anders dan een doorsnee protestantse kerkdienst. Er is genoeg te leren van deze nieuwe vorm van kerk-zijn. Niet alleen omdat kliederkerk een grote aantrekkingskracht op jonge gezinnen aan de rand en van buiten de kerk heeft, maar ook omdat het dna van kliederkerk alles in zich heeft om mensen van alle leeftijden in de voetsporen van Jezus te laten gaan. Nelleke Plomp, projectleider van Kliederkerk, laat u aan de hand van praktijkvoorbeelden en onderzoeksresultaten horen hoe de Geest ook door glitterlijm, figuurzagen en renspelletjes werkt.

Aansluitend is er een lunch en gevarieerd keuze-aanbod. In zo´n 13 verdiepende workshops kunt u met veel professionals uit de breedte van de Protestantse Kerk in gesprek gaan om weer met een frisse blik naar buiten te lopen:

 • Een goed begin: gemeente- en buurtscan
  U wilt ‘iets missionairs’, ‘iets betekenen voor jouw omgeving’ - maar wat? Om u de drempel over te helpen, helpt een gemeente- en buurtscan. Waar bent u als gemeente goed in, waar liggen uw kwaliteiten en wat is uw verlangen? En wat is het verlangen in uw buurt, wijk of dorp? Wat leeft daar, waar liggen kansen? Tijdens deze workshop maak je zo’n scan en een begin van een plan van aanpak.

  D
  oor René van der Rijst, voorzitter van Op Goed Gerucht en predikant en initiator van Kerk- en buurtproject Verhalenhuis Haarlem (www.verhalenhuishaarlem.nl). 
 • Proef Kliederkerk
  Ervaar waarom zoveel gemeenten en honderden gezinnen van buiten en binnen de kerk enthousiast zijn over Kliederkerk. Tijdens deze workshop ontdekt u samen op creatieve wijze een bijbelverhaal. Daarnaast is er ruimte voor vragen over het starten van een kliederkerk. Iris Goudkamp en Nelleke Plomp vertellen aan de hand van praktijkvoorbeelden over praktische en inhoudelijke zaken die bij Kliederkerk komen kijken.

  Iris Goudkamp is startbegeleider kliederkerken. Nelleke Plomp is projectleider van Kliederkerk. Meer weten? Kijk op www.kliederkerk.nl.

 • Een inclusieve kerk kán
  Wat gebeurt er als 100 nieuwe mensen zich morgen bij uw kerk willen aansluiten? Babyboomers en millennials, migranten en PVV-stemmers, LHBTIQ-ers en hetero's? Is het onmogelijk om al deze mensen een eigen plek in de kerk te geven? Wij geloven van niet! Een inclusieve kerk kán. Op basis van onze ervaringen in de pioniersgemeente Assen Zoekt vertellen we over de waarden en praktijken die horen bij een inclusieve kerk. We geven concrete handvatten om zelf aan de slag te gaan.

  Door Rudolf Setz en Marten van der Meulen. Rudolf Setz is voorganger bij Assen Zoekt en diaconaal consulent voor de Christelijke Gereformeerde Kerken. Ook heeft hij onder andere Stichting Present opgericht. Marten van der Meulen is docent godsdienstsociologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen en wetenschappelijk beleidsmedewerker bij de Protestantse Kerk. Meer weten? Lees het boek Een kerk die kan. Zoek de bloei van je buurt. 

 • Alpha, van cursus naar cultuur
  De Alpha-cursus is een begrip in missionair Nederland. Maar er is meer! Er zit een groot verschil tussen het inzetten van Alpha als ‘lesmateriaal' en Alpha gebruiken als bouwsteen in je gemeenschap. In deze workshop verkennen we de impact van Alpha en hoe je het ‘DNA’ van Alpha in de kerkcultuur laat terugkomen. Een workshop met praktische verhalen, Alpha-ervaringen uit lokale Protestantse kerken en over hoe de kerk er uit kan zien als het leiderschap Alpha als bouwsteen gaat gebruiken. Meer weten? Kijk op www.alphanederland.org.
 • De dorpskerk missionair?
  Missionair kerk-zijn in een dorp? Hoe ziet dat eruit? Wat moet u wel doen en wat vooral niet? Welke taal spreekt u? Centraal staat de verbinding tussen kerk en dorp - hoe kan die verbinding gelegd, versterkt en verdiept worden? Mark de Jager en Jacobine Gelderloos gaan in gesprek over veelvormig en veelzijdig kerk-zijn op de grens van stad en platteland.

Mark de Jager is jonge theoloog des vaderlands en pionier bij Overstag Lewenborg en Jacobine Gelderloos is projectleider Dorpskerkenbeweging. Meer weten? Kijk op www.protestantsekerk.nl/dorpskerkenbeweging

Verdere workshops:

 • Scriba van de Protestantse Kerk René de Reuver
 • Tim Vreugdenhil - met de missioniare trendrede
 • Gert Noort - over 'onbevangen in de marge'
 • Anneke van der Velde en Sake Stoppels - over het impactonderzoek pionieren
 • Hanna Rijken - over de uitkomsten van het onderzoek naar Choral Evensong
 • Mark de Jager - de jonge theoloog des vaderlands
 • Team MijnKerk.nl - over 30'ers en 40'ers
 • Kees van Ekris - over missionair preken  


Het landelijk Missionair Evenement Blik naar Buiten wordt gehouden op vrijdag 13 maart 2020 in de Jacobikerk en de Social Impact Factory in Utrecht. Vanaf 10:30 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee. Om 11:00 uur start het programma. De dag wordt voor 16.30 uur afgesloten.
Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen via info@protestantsekerk.nl.

Meld u aan via onderstaande link. Een toegangskaart kost 19,50 euro per persoon. 

Aanmelden voor landelijk event 'Blik naar buiten'

foto: Pioniersplek Kerk op de Kop in Rotterdam

Protestantse Kerk