Doorgaan naar hoofdinhoud

Instructiebijeenkomst 'Bijbellezen in de multiculturele groep'

Steeds vaker gebeurt het dat mensen met verschillende culturele achtergronden samen de Bijbel lezen. Dat is ontzettend leuk, zinvol en spannend. Maar het is niet altijd makkelijk. Er zijn hobbels te nemen van bijvoorbeeld grote verschillen in cultuur en taal. Hoe pak je zoiets het beste aan? En welk materiaal kan je gebruiken? De Protestantse Kerk heeft samen met de Stichting Geloofsinburgering hiervoor een handleiding en materiaal ontwikkeld.

Het materiaal bestaat uit 10 lessen vanuit het Marcusevangelie. Het is uitgeprobeerd in meer dan 15 verschillende multiculturele bijbelleesgroepen.

Simon de Kam (specialist migrantenkerken Protestantse Kerk): “Het materiaal is geen bijbelstudiemateriaal, maar gaat echt om basaal bijbellezen met elkaar. Wanneer je dezelfde tekst leest vanuit diverse culturele invalshoeken, geeft dat een enorme verrijking, wanneer je goed naar elkaar luistert.”

Voor gemeenten die benieuwd zijn naar dit materiaal, organiseert de dienstenorganisatie een instructiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst ontvangen de aanwezigen informatie over het materiaal en een handreiking om het materiaal vruchtbaar in te zetten.

De Kam: “Bijbellezen met migranten is vooral onbevangen met elkaar bijbellezen, maar wel vooraf rekening houden met de context en de cultuurverschillen. We maken dan ook gebruik van de ervaringen uit contextueel bijbellezen. Daarnaast maken we gebruik van ervaringen uit intercultureel bijbellezen.

 

 

Protestantse Kerk