Doorgaan naar hoofdinhoud

Inspiratiebijeenkomst monastiek kerk-zijn

Inspiratiebijeenkomst

Terwijl steeds meer kloosters hun deuren moeten sluiten omdat de daar levende gemeenschappen van kloosterlingen te oud en te klein zijn geworden, bloeien er tegelijkertijd op veel plekken in Nederland initiatieven op die verwant zijn aan of geïnspireerd zijn door de monastieke traditie. Het gaat dan niet alleen om spirituele praktijken zoals retraites en pelgrimages, stiltevieringen en getijdengebeden, christelijke meditatie en lectio divina, maar ook om vormen van gemeenschapsleven zoals christelijke leefgemeenschappen en stadskloosters.

De groeiende belangstelling voor en oriëntatie op ‘het monastieke’ in protestantse kringen is opmerkelijk. De boeken van hedendaagse ‘monniken’ als Henri Nouwen, Anselm Grün en Wil Derkse vinden gretig aftrek onder protestantse gelovigen. Ook zijn er allerlei spirituele praktijken uit de monastieke traditie in opkomst. Vacare, een beweging voor meditatief leven binnen de Protestantse Kerk - stimuleert de beoefening van christelijke meditatie, individueel en in groepen overal in het land. Individuele gelovigen en groepen gemeenteleden gaan pelgrimeren of op retraite in kloosters en retraitecentra. Plaatselijke kerken organiseren stiltevieringen en getijdengebeden. Er wordt geestelijke begeleiding aangeboden, bijvoorbeeld vanuit de beroepsvereniging Gaandeweg en het Netwerk Geestelijke Begeleiding in de Protestantse Kerk.

De Protestantse Kerk schenkt in de visienota ´Kerk 2025: Waar een Woord is, is een weg´ aandacht aan deze ontwikkelingen, als zijnde belangrijk voor de toekomst van de kerk. De Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk wil deze ontwikkelingen versterken vanuit het aandachtsgebied Monastiek kerk-zijn. Met het oog daarop wordt een inspiratiebijeenkomst Monastiek kerk-zijn georganiseerd voor iedereen die in dit thema geïnteresseerd is. De bijeenkomst is ingebed in een 2-daagse training voor pioniersplekken, maar staat ook open voor niet pionierende belangstellenden. Er kunnen maximaal 100 mensen aan deze bijeenkomst deelnemen, dus wacht niet te lang met uw inschrijving. Deelnemers aan de pionierstraining moeten zich via het aanmeldformulier voor de training opgeven voor dit programmaonderdeel.

Programma

12.00 Ontvangst, lunch en onderlinge ontmoeting

12.45 Welkom en opening door Egbert van der Stouw, verbindend specialist monastiek kerk-zijn

13.00 Contemplatieve viering

13.30 Aan het woord: Saskia van Meggelen, synodepreses van de Protestantse Kerk

13.50 In gesprek met Saskia van Meggelen

14.15 Workshops:

  • Jongeren en monastiek: een mooie match (Nadia Kroon en Egbert van der Stouw)
  • Monastiek pionieren: Spoorzoeken in Slangenburg (Helma van Loon en Janny Jansons)
  • Monastiek kerk-zijn in de stad: Stadsklooster Simpelhuys (Henk Goudzwaard en Jan Zwemer)
  • Contemplatief geestelijk leiderschap  (Robbert Jan Perk en Wil Kaljouw)
  • Lectio Divina: spirituele praktijk en leefregel (Jos Douma)

15.30 Wat nemen we mee?

16.00 Einde programma

Aanmelden

 

Protestantse Kerk