Doorgaan naar hoofdinhoud

Expertmeeting: School & Kerk, wat moeten we ermee?

 

De driehoek gezin-school-kerk kent een lange geschiedenis. Maar heeft deze driehoek vandaag de dag nog waarde op scholen die ook zonder kerk hun christelijke identiteit prima kunnen vormgeven? En zo ja, waarom en hoe dan?

Traditiescholen

“Onze christelijke identiteit is geen sausje eroverheen, maar het is de marinade die alles doortrekt”, zo typeerde een rector zijn school. Dergelijke scholen worden ook wel traditiescholen genoemd. Zij bestaan in het Nederlandse christelijke scholenlandschap naast de zogenoemde diversiteits- en zingevingsscholen.*

Op een traditieschool is er veel aandacht voor het christendom en de Bijbel. De meeste leraren en schoolleiders zijn protestants-christelijk en de schoolleiding is actief betrokken bij een geloofsgemeenschap. Veel ouders kiezen vanwege de christelijke identiteit voor deze school. De identiteit van de school sluit aan bij hun eigen christelijke overtuiging. De school vindt het vaak belangrijk om goede banden te onderhouden met de geloofsgemeenschappen van hun leerlingen.

De kerk als meerwaarde?

Hoewel de traditiescholen de relatie met de geloofsgemeenschappen belangrijk vinden en de betreffende geloofsgemeenschappen dit over het algemeen beamen, verloopt deze relatie niet vlekkeloos. Het blijkt in de praktijk best lastig deze relatie handen en voeten te geven. Hoe doe je dat als je als school met allerlei verschillende kerkgenootschappen te maken hebt? Wat verandert er in de relatie als steeds minder leerlingen op zondag naar de kerk gaan? Hoe maak je in overvolle agenda’s van zowel de kerk als op school tijd voor elkaar? Wat is eigenlijk de meerwaarde van de samenwerking?

Samen visie ontwikkelen

Deze expertmeeting is bedoeld voor zowel mensen uit het onderwijs die werken op of voor traditiescholen, als voor mensen die vanuit de kerk met deze traditiescholen samenwerken. Gezamenlijk denken we na over de vraag wat de waarde van de samenwerking tussen school en kerk is en hoe deze samenwerking handen en voeten kan krijgen. Natuurlijk is er ook voldoende ruimte voor uitwisseling en ontmoeting.

Programma:

12.00u: Lunch

13.00uVisieontwikkeling: School en Kerk, wat willen we ermee?

15.30u: Borrel

Protestantse Kerk