Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Eerste oriëntatie op missionair werk

Missionair gemeentezijn, hoe doe je dat? Drie momenten van bezinning vooraf en vier verdiepende vervolgvragen zijn de onmisbare basis voor elke gemeente die het pad van missionair gemeentezijn wil verkennen. Het team Missionair Werk van de dienstenorganisatie is van harte bereid om hierover met gemeenten in gesprek te gaan.

Zonder deze grondige oriëntatie blijven nieuwe  activiteiten met een missionair karakter vaak los zand en blijft het iets van de buitenkant in plaats van dat het vanuit het hart van de gemeente komt.

In de map '30 kansrijke modellen voor de missionaire gemeente' kan een gemeente zich oriënteren op de verschillende fases en de 30 modellen.

Momenten van bezinning

  1. Waarom missionair? Gemeenten  kunnen in een gezamenlijk proces beginnen met de vraag waarom ze missionair willen zijn. Wat is het verlangen en de motivatie? Wat wil de gemeente doorgeven aan volgende generaties en aan de gemeente?
  2. Gebed en ontvankelijkheid voor de Geest. Het leven van de kerk kan niet zonder openheid voor de Geest van God, en kan niet zonder ontvankelijk te blijven staan voor verrassingen en voor mensen. Houd dus aandacht voor luisteren, gebed en voor dat wat ‘toevalt’.
  3. Het draait om relaties. Het hart van de missionaire gemeente klopt in de netwerken van de gemeenteleden zelf. Elke christen heeft buren en vrienden, maar niet iedereen praat met andere (niet-gelovigen) over God. In de oriëntatiefase over missionair gemeentezijn kunnen gemeenteleden met elkaar uitwisselen waarom mensen wel of niet God ter sprake brengen bij anderen.

>Zie map 30 Missionaire modellen: p 5-9

Vervolgvragen om makkelijker te kiezen

De map ’30 missionair modellen’ is bedoeld om gemeenten te laten zien dat er vele manieren van missionair gemeentezijn bestaan. Om een keuze te maken zijn vier vervolgvragen geformuleerd, vooral bedoeld om bij de kerkenraad en gemeenteleden ‘te gaan rondzingen’. De volgorde van de vier vragen is niet van belang, maar wel dát de kerkenraad zich er over buigt:

  1. Wat doet de gemeente al? Waar ligt de kracht?
  2. Hoe ziet de omgeving er uit? Welke mensen wonen er in de buurt. Welke behoeften hebben zij en welk beeld hebben zij van de gemeente?
  3. Wat is de blinde vlek?
  4. Wat doen anderen (al)? 

>Zie map 30 Missionaire modellen: p 10-12

Meer informatie

Zolang de voorraad strekt is de map aan te vragen via info@protestantsekerk.nl. Alleen de verzendkosten worden in rekening gebracht.