Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Cursussen en trainingen meditatie

Veel mensen zoeken in de hectiek van de huidige samenleving naar verdieping en verinnerlijking.

Vacare wil hen ondersteunen door mogelijkheden aan te reiken voor christelijke meditatie en meditatief leven.

Meditatiegroepen

In vele plaatsen in ons land komen meditatiegroepen bijeen, die vanuit een christelijke inspiratie werken. Samen zoeken zij in een kleine groep naar stilte en rust.  Deze meditatie gebeurt op verschillende manieren: beeldmeditatie, lectio divina, zangmeditatie.
>Lees meer en doe mee met meditatiegroepen.

Vacaregroepen

Een Vacaregroep is een groep die regelmatig samenkomt om zich te bezinnen op het eigen meditatieve leven. Dat zijn intensieve gesprekken. Daarom neem je in de regel langere tijd deel aan een Vacaregroep, zodat meditatie ook echt een plaats in je leven kan krijgen. 
>Lees meer en doe mee met Vacaregroepen

Begeleiding

Er bestaat een groeiende behoefte aan mensen die in staat zijn om groepen te begeleiden die zich oefenen in christelijke meditatie. Vacare wil aan deze behoefte tegemoetkomen door trainingen en verdiepingsdagen te geven en een vorm van intervisie te faciliteren. Jaarlijks is er een intensieve training voor begeleiders van meditatie en zijn er twee verdiepingsdagen, één in het noorden en één in het midden van het land.

Regiogroepen

Er zijn regiogroepen waar begeleiders elkaar kunnen ontmoeten en door intervisie van elkaars ervaringen kunnen leren. Regiogroepen staan onder leiding van een regiocoordinator. Als u zelf het initiatief wilt nemen voor het oprichten van een regiogroep, richt u zich dan tot het bestuur: vacare@protestantsekerk.nl.

Trainingen

Al bijna tien jaar worden vanuit de Protestantse Kerk in Nederland trainingen meditatiebegeleiding gegeven. Het doel is om de begeleiders te ondersteunen bij het geven van meditaties. Tijdens de trainingen worden verschillende meditatievormen ingeoefend. Onder meer lectio divina, ignatiaanse meditatie, beeld- en muziekmeditatie. 
>Lees meer over de cursussen van het PCTE.

Was deze informatie zinvol?
We hebben uw feedback ontvangen, dankuwel!

Om deze pagina verder te verbeteren zijn wij benieuwd waarom u deze pagina wel of niet zinvol vond. U kunt ons helpen door de onderstaande vragen in te vullen.

Mogen we uw contactgegevens voor eventuele verdere vragen? (niet verplicht)

Lees meer over

Het thema Meditatie