Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Synoderapport
De kerkordelijke positie geestelijke verzorger (LWK 20-02)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Voorstel vertegenwoordiging categoriaal pastoraat generale synode (LWK 20-06)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Synoderapport 'werkzaam vermogen' (LWK 20-03)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Advies GCBB Vermindering werktijd predikant (LWK 19-06)
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Jaarplan en begroting Kerk in Actie 2020
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Jaarplan en begroting 2020 Protestantse Kerk
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Lichter Verkend - tussenrapportage van de werkgroep Kleine Gemeenten Lichter (oktober 2019)
Document (PDF) Download
Synoderapport
(Door)Ontwikkeling Kerkcampus - Begeleidende notitie ter bespreking door de Generale Synode op 15 november 2019
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Gespreksnotitie in verband met een eventuele aanpassing van de verkiezingsprocedure van moderamenleden
Document (PDF) Download
Synoderapport
Tussenrapportage over de periode januari tot en met juni 2019 - Commissie Werkzaam Vermogen
Document (PDF) Download