Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Synoderapport
Vervolgnota Integriteit en Respect - Reacties en aandachtspunten
Document (PDF) Download
Synoderapport
Buitengewone gemeenten ord. 2-17 (AZ 13-05)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Notitie Jaargesprekken (KTO 12-03)
Document (PDF)
Download
Synoderapport
Notitie over de ambtsvisie van de Protestantse Kerk in Nederland (april 2012)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Het ambt na een tuchtmaatregel. Daderbeleid van de Protestantse Kerk na veroordeling seksueel misbruik in pastorale relaties
Document (PDF) Download
Synoderapport
Integriteit en respect: islam memorandum synoderapport
Document (PDF) Download
Synoderapport
Uitgangspunten voor doopgedachtenis - vervolg op de notitie 'Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing' (2009)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Rapport Hand aan de ploeg - april 2009
Document (PDF) Download
Synoderapport
Rapport generale synode - Doop, doopgedachtenis en doopvernieuwing (2008)
Document (PDF) Download
Synoderapport
Notitie Categoriaal Pastoraat studentenpastoraat (2008)
Document (PDF) Download