Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Modellen
Formulier - Aanvraag periodieke verhogingen op grond van artikel 6-2 van de generale regeling rechtspositie predikanten
Document Download
Modellen
Declaratie vervoerskosten (artikel 12-3-c GRRP)
Document Download
Modellen
Formulier - verzoek toekenning wachtgeld
Document Download
Modellen
Formulier - Aanvraag keuring tot vaststelling van recht op arbeidsongeschiktheidspensioen
Document Download
Modellen
Formulier - Melding wijziging verlaging traktement na één jaar ziekte
Document Download
Modellen
Formulier - Melding verlaging traktement na één jaar ziekte
Document Download
Modellen
Formulier - Model-overeenkomst tot uitstel van het emeritaat
Document Download
Modellen
Rekeningschema 2020
Document (PDF) Download
Modellen
Model instructie bij vrijwilligersovereenkomst koster
Document Download
Modellen
Model instructie bij vrijwilligersovereenkomst
Document Download