Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Modellen
Declaratie van kosten verhuizing uit de ambtswoning van nabestaanden wegens overlijden van predikant (artikel 27-2 GRRP)
Document Download
Modellen
Declaratie van kosten verhuizing uit de ambtswoning (artikel 14-4 GRRP) wegens losmaking of emeritaat
Document Download
Modellen
Formulier - Melding losmaking of emeritaat van een predikant
Document Download
Modellen
Formulier - Overeenkomst tot opname van ouderschapsverlof
Document Download
Modellen
Formulier - Melding wijziging normbezetting gemeente
Document Download
Modellen
Formulier - Aanvraag periodieke verhogingen op grond van artikel 6-2 van de generale regeling rechtspositie predikanten
Document Download
Modellen
Declaratie vervoerskosten (artikel 12-3-c GRRP)
Document Download
Modellen
Formulier - verzoek toekenning wachtgeld
Document Download
Modellen
Formulier - Aanvraag keuring tot vaststelling van recht op arbeidsongeschiktheidspensioen
Document Download
Modellen
Formulier - Melding wijziging verlaging traktement na één jaar ziekte
Document Download