Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Document
Ord 4-11 model gemeenschappelijke regeling kerkenraden
Document Download
Modellen
Ord-3-4-7 Model verkiezing predikant door kerkenraad
Document Download
Modellen
Ord-4-6-4 Model dispensatie minimaal aantal kerkenraadsleden
Document Download
Document
Model verklaring belijdenis en wandel
Document Download
Document
Model notariële akte in verband met de vereniging van tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende gemeenten
Document Download
Document
Model Overeenkomst tot verrichten hulpdiensten predikant
Document Download
Document
Model Overeenkomst tot verrichten van hulpdiensten predikant binnen de werktijd als predikant
Document Download
Document
Model overeenkomst tot waarneming dienstwerk
Document Download
Document
Presentatie Kerk 2025 kerkenraad protestantse gemeente Enkhuizen
Document Download
Document
Presentatie Kerk 2025 kerkenraad protestantse gemeente Almere
Document (PDF) Download