Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Document
Jaargesprekken tussen de kerkenraad en predikanten en kerkelijk werkers in de plaatselijke gemeent (2019)
Document (PDF) Download
Modellen
Ord. 3-27-4 model overeenkomst waarneming dienstwerk
Document Download
Modellen
Samengaan gemeenten - model-publicatie in regionaal dagblad
Document Download
Modellen
Handleiding samengaan van gemeenten en model voor de notariële akte
Document Download
Modellen
Model notariële akte in verband met het samengaan van tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende gemeenten
Document Download
Modellen
Ord. 2-8-4 Model besluit tot samengaan gemeenten
Document Download
Modellen
Ord-4-6-4 Model dispensatie minimaal aantal kerkenraadsleden
Document Download
Modellen
Ord-3-4-7 Model verkiezing predikant door kerkenraad
Document Download
Document
Ord 4-11 model gemeenschappelijke regeling kerkenraden
Document Download
Modellen
Ord. 2-8-4 Stappenplan samengaan gemeenten
Document Download