Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Modellen
Ord. 2-8-4 Model besluit tot samengaan hervormde gemeente en gereformeerde kerk
Document Download
Document
Kerkorde en ordinanties (editie december 2019)
Document (PDF) Download
Document
Jaargesprekken tussen de kerkenraad en predikanten en kerkelijk werkers in de plaatselijke gemeent (2019)
Document (PDF) Download
Modellen
Ord. 3-27-4 model overeenkomst waarneming dienstwerk
Document Download
Modellen
Samengaan gemeenten - model-publicatie in regionaal dagblad
Document Download
Modellen
Handleiding samengaan van gemeenten en model voor de notariële akte
Document Download
Modellen
Model notariële akte in verband met het samengaan van tot de Protestantse Kerk in Nederland behorende gemeenten
Document Download
Modellen
Ord-4-6-4 Model dispensatie minimaal aantal kerkenraadsleden
Document Download
Modellen
Ord-3-4-7 Model verkiezing predikant door kerkenraad
Document Download
Document
Ord 4-11 model gemeenschappelijke regeling kerkenraden
Document Download