Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Document
Gids voor werving en aanstelling van een kerkelijk werker (herzien 2020)
Document (PDF) Download
Modellen
Model werkplan kerkelijk werker
Document Download
Document
Jaargesprekken tussen de kerkenraad en predikanten en kerkelijk werkers in de plaatselijke gemeent (2019)
Document (PDF) Download
Document
Aanvraagformulier erkenning intervisie
Document Download
Document
Brochure intervisie predikanten en kerkelijk werkers
Document (PDF) Download
Document
Extranet: Toelichting Preekbeurten predikanten proponenten kerkelijk-werkers
Document (PDF) Download
Document
Extranet: Handleiding voor predikanten en kerkelijk werkers
Document (PDF) Download
Document
Overzicht aanbieders nascholing
Document (PDF) Download
Document
Veelgestelde vragen bij circulaire 2019-A kerkelijk werkers
Document (PDF) Download
Modellen
Model verwerkersovereenkomst gemeenten
Document Download