Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Bibliotheek

Filter op:
Soort Titel Type Thema's
Document
Aanvraagformulier erkenning intervisie
Document Download
Document
Brochure intervisie predikanten en kerkelijk werkers
Document (PDF) Download
Document
Formulier voor de bevestiging van een ouderling- kerkelijk werker (Dienstboek, dl. II, p. 275 vv)
Document (PDF) Download
Document
Bevestiging ouderling-kerkelijk werker (met bijzondere bevoegdheid)
Document (PDF) Download
Document
Gids voor werving en aanstelling van een kerkelijk werker (herzien 2018)
Document (PDF) Download
Document
Extranet: Toelichting Voorkeuren Werkzaamheden kerkelijk werkers
Document (PDF) Download
Document
Extranet: Toelichting Preekbeurten predikanten proponenten kerkelijk-werkers
Document (PDF) Download
Document
Extranet: Handleiding voor predikanten en kerkelijk werkers
Document (PDF) Download
Document
Overzicht aanbieders nascholing
Document (PDF) Download
Document
Gids nascholing kerkelijk werkers
Document (PDF) Download