Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Arbeidsvoorwaarden predikant: fiscus

Predikanten zijn verantwoordelijk voor het regelen van de eigen fiscale aangelegenheden.

Het traktement wordt niet gezien als 'loon uit dienstbetrekking' waarover loonbelasting wordt geheven. Het wordt ook niet gezien als 'winst uit onderneming', waarover inkomstenbelasting en omzetbelasting (BTW) geheven wordt en waarop de zelfstandigenaftrek van toepassing is. Het traktement wordt fiscaal gezien als 'resultaat uit overige werkzaamheden' waarover inkomstenbelasting geheven wordt en waarbij de kosten die gemaakt worden om het traktement te verwerven, aftrekbaar zijn.

Specifieke vragen kan de predikant bespreken met de Belastingdienst of desgewenst met een belastingadviseur of de Bond van Nederlandse Predikanten. Deze bond publiceert jaarlijks in Predikant en Samenleving een toelichting op de aangifte voor de inkomstenbelasting. De Beheercommisie centrale kas predikantstraktementen en de Dienstenorganisatie adviseren predikanten niet over fiscale zaken.

Opting-in-regeling

De Dienstenorganisatie is alleen betrokken bij de fiscale aspecten van het traktement als de predikant in overleg met gemeente en Beheercommissie centrale kas predikantstraktementen kiest voor toepassing van de zogenaamde opting-in-regeling. De Beheercommissie is alleen bereid medewerking aan de opting-in-regeling te verlenen als de predikant daarbij een aantoonbaar substantieel en structureel financieel voordeel heeft. Dat is in de regel het geval als de WOZ-waarde van de ambtswoning een bepaald niveau te boven gaat. In de actuele uitvoeringsbepalingen (zie actuele regelingen en rekenbladen) is te zien wanneer dit het geval is.

Lees meer over

Het thema Arbeidsvoorwaarden predikanten