Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Tagline Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Arbeidsvoorwaarden predikant: formulieren

Aanvraagformulieren

 
Aanvraag periodieke verhogingen op grond van artikel 6-2 van de generale regeling rechtspositie predikanten

Aanvraag emeritaat op grond van ordinantie 3-25

Mutatieformulieren

 
Melding bevestiging van een predikant
Melding wijziging van de gegevens van de huidige predikant (op bestaande standplaats)
Model-overeenkomst tot uitstel van het emeritaat
Melding losmaking of emeritaat van een predikant 
Overeenkomst tot opname van ouderschapsverlof 
Melding verlaging traktement na 1 jaar ziekte van een predikant
Melding wijziging verlaging traktement na 1 jaar ziekte van een predikant
Melding wijziging normbezetting gemeente
 

Declaratieformulieren

 
Declaratie van kosten verhuizing uit de ambtswoning (artikel 14-4 GRRP) wegens losmaking of emeritaat
Declaratie van kosten verhuizing uit de ambtswoning van nabestaanden wegens overlijden van predikant (artikel 27-2 GRRP)
Declaratie vervoerskosten (artikel 12-3-c GRRP)
 

Model voor het aanhangsel bij de beroepsbrief 

Model-aanhangsel bij de beroepsbrief
Besluit kleine herstellingen: wat komt voor rekening van de predikant bij het onderhoud van de ambtswoning? 

Lees meer over

Het thema Arbeids­voorwaarden