Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Blik naar buiten, kerk-zijn in eigen omgeving (Gorinchem)

20 feb 2019 19:30, Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141, 4205 BC, Gorinchem

Pijl naar links Alle agenda-items

Hoe houd je als kerk de blik naar buiten? Op 20 februari organiseert de Protestantse Kerk in Gorinchem een bijeenkomst over dit thema, met inspirerende lokale sprekers en praktijkverhalen.

Hoe zijn we als kerk van betekenis in een veranderende samenleving, waarin het niet vanzelfsprekend is dat mensen geloven of naar de kerk gaan? Hoe houd je als kerk de blik naar buiten en ben je niet alleen gefocust op interne zaken? Hoe kunnen we ook met kleine initiatieven het verschil maken in de wijk of op het dorp? De Protestantse Kerk nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst om over deze vragen door te denken.

Tijdens deze bijeenkomst staat de lokale situatie in dorp of wijk centraal. Ds. J. van Walsum, predikant in Alblasserdam, verzorgt een plenaire bijdrage over het thema: ‘Van binnen naar buiten’. Open kerk zijn voor het dorp begint bij jezelf. Wat betekent geloven, de navolging van Jezus, voor jouw leven van alledag?

In het tweede deel van het programma brengen we drie praktijkverhalen in beeld. De verhalen komen vanuit gemeenten in de regio en zijn bedoeld om te inspireren. In kleine groepen luisteren we 10 minuten en aansluitend is er ruimte om vragen te stellen.

 1. Thema: ‘Present zijn in de nieuwbouw’, door ds. H.P. Brendeke, predikant in Hagestein - Hoef en Haag
  Er ontstaat een nieuw dorp aan de Lek, Hoef & Haag, kerkelijk ingedeeld bij Hagestein.
  Hoe kun je als bestaande kerk missionair present zijn in een nieuw dorp?
  Hoe ga je om met je eigen (geloofs)identiteit in een nieuwe context met nieuwe vragen?

 2. Thema: ‘Dominee op een dorp’, door ds. A.N. Driebergen, predikant in Noordeloos
  Een dominee als dorpsbewoner. Wat is het effect van meeleven en meedoen op een dorp?
  Over de rol van kerk en predikant in een dorpssamenleving.

 3. Thema: ‘De klik met mensen met een migratieachtergrond’, door W. Rijneveld, een van de coördinatoren van KLIK Gorinchem.
  KLIK legt vanuit de Gorinchemse kerken contacten met mensen met een migratieachtergrond en onderneemt met hen diverse activiteiten. Een verhaal over de betrokkenheid van kerken, de inzet en toerusting van vrijwilligers en de reacties van de deelnemers.

Tijd: 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Verwoerd door te mailen naar e.verwoerd@protestantsekerk.nl of bellen naar (030) 880 1880.

U kunt zich aanmelden bij Jaap van der Giessen, via j.vandergiessen@protestantsekerk.nl.

In Wijkgebouw De Heul, Nieuwe Hoven 141, 4205 BC, Gorinchem