Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Blik naar buiten, kerk-zijn in eigen omgeving (Assen)

24 jan 2019 19:30, De Bron, Einthovenstraat 28, Assen

Pijl naar links Alle agenda-items

Hoe houd je als kerk de blik naar buiten? Op 24 januari organiseert de Protestantse Kerk een bijeenkomst over dit thema, met inspirerende lokale sprekers en praktijkverhalen.

Hoe zijn we als kerk van betekenis in een veranderende samenleving, waarin het niet vanzelfsprekend is dat mensen geloven of naar de kerk gaan? Hoe houd je als kerk de blik naar buiten en ben je niet alleen gefocust op interne zaken? Hoe kunnen we relevant blijven als kerk, ook door middel van kleine initiatieven?

De Protestantse Kerk nodigt u van harte uit voor deze bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst staat de lokale situatie in dorp of wijk centraal. Classispredikant ds Jan Hommes leidt het thema in: ‘Van binnen naar buiten’, open kerk zijn voor stad en dorp. Keuzes in de missionair-diaconale strategie´. Na de drie workshops reageert Jolanda Tuma als ambassadeur van de dorpskerkenbeweging.

In het tweede deel van het programma brengen we drie praktijkverhalen in beeld. De verhalen komen vanuit gemeenten in de regio en zijn bedoeld om te inspireren. In kleine groepen luisteren we 10 minuten en aansluitend is er ruimte om vragen te stellen.  

  1. 'Missionair in de stad', door Bert Altena, missionair predikant van PG Assen
  2. 'Wat mooi dat de kerk dit doet!', door Jan Bos, predikant van PG Rolde
  3. ‘Uitgangspunt is het bekendmaken van de blijde boodschap’, door Jan van der Heide, kerkenraadslid van PG Gieterveen

Tijd: 19.30 - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie kunt u mailen naar Erik Verwoerd, e.verwoerd@protestantsekerk.nl of bellen naar (030) 880 1880.

U kunt zich aanmelden bij Burret Olde, via b.olde@protestantsekerk.nl.

In De Bron, Einthovenstraat 28, Assen