Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud
Vindplaats van geloof, hoop en liefde

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Maart

09
mrt

Het Hoge Woord in de Lage Landen - Tussen openbaring en wereldliteratuur. Een symposium over de Bijbel

Welke betekenis geven we vandaag de dag aan de Bijbel? Lezen we de Bijbel als Woord van God of als woorden van mensen? En wat doet het met ons, als we erin lezen? Over deze vragen gaat het symposium 'Het Hoge Woord in de Lage Landen.'

Het symposium wordt georganiseerd door het Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk in Nederland, naar aanleiding van het verschijnen van de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’ (uitgave NBG 2018).

Programma

09.30 uur inloop
10.00 uur opening door ds. René de Reuver
10.15 uur lezingen, met volop ruimte voor gesprek, door:

 • Désanne van Brederode, filosoof en schrijver
 • Klaas Spronk, hoogleraar Oude Testament aan de PThU
 • Maarten Wisse, hoogleraar dogmatiek aan de PThU. Hij schreef op verzoek van de Protestantse Kerk de gespreksnota ‘De Bijbel in het midden. Het geloofsgesprek te midden van verschillen’.

12.15 uur lunch
13.00 workshops in twee ronden
15.25 uur theatervoorstelling van Kees Posthumus: ‘De Bijbel in één uur’
16.30 uur informeel samenzijn

Deelnamekosten zijn 25 euro per persoon. Hiervoor ontvangt u tevens de essaybundel 'De Bijbel in Nederland' en een lunch. Wilt u de essaybundel niet ontvangen dan zijn de deelnamekosten 15 euro per persoon.

Aanmelden

Workshops

1. Op verhaal komen. Een methode van contextueel bijbellezen.
Inge Landman, Kerk in Actie, projectmedewerker Bijbel
Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met de methode zoals Kerk in Actie deze heeft uitgewerkt. Een inspirerende en toegankelijke manier om samen bijbel te lezen op een wijze die teksten nieuwe relevantie geeft voor levensthema’s van vandaag.
2. Een duik in de Bijbel
Ate Klomp, dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Bijbelverhalen gaan mogelijk al heel lang met je mee. Maar ook als dat niet zo is kunnen deze verhalen (gaan) ‘raken’ aan je eigen levensverhaal.
Een manier om dat eens te verkennen is bibliodrama. Daarbij verdiep je je niet alleen met je denken, maar vooral ook met je beleven in een Bijbelgedeelte of Bijbelfiguur.
3. Bijbellezen met kinderen
Lucré van Putten, medewerker Bijbelgebruik bij het Nederlands Bijbelgenootschap
Bijbellezen met kinderen tussen de 0 en 12. Hoe doe je dat? In deze workshop gaan we kijken naar onze eigen ervaringen met bijbellezen. En we gaan aan de slag met verschillende soorten opdrachten om te kijken hoe je meer kunt doen met bijbelverhalen.
4. Bijbellezen en jongeren
Gert Schouten, JOP / Protestantse Kerk
Jongeren van nu kunnen maar moeilijk de rust vinden om in de Bijbel te lezen, omdat veel andere dingen hun tijd en aandacht opeisen. Ondanks de uitdagingen van de huidige tijd en cultuur zijn er ook 'good practices' te delen waar jongeren weer geënthousiasmeerd worden voor het zelf lezen van de Bijbel. De 'sleutels' van deze good practices delen we graag met je in deze workshop.
5. Aan de slag met de Bijbel in de gemeente, als Bijbel lezen niet meer gewoon of vanzelfsprekend is
Ina Veldhuizen, predikant Protestantse Gemeente Doetinchem
Ina Veldhuizen neemt u mee in een methode waarmee u bijbelgedeelten kunt laten resoneren in de gemeente. Het is een methode die veel ruimte geeft voor creativiteit, en waarbij mensen zelf de mate kiezen waarin ze betrokken willen zijn. De methode is ontstaan vanuit het verlangen dat de woorden uit de Bijbel weer ontdekt worden als bron van inspiratie.
6. De (herziene) Nieuwe Bijbelvertaling in het Nederlandse bijbellandschap
Jaap van Dorp, Nederlands Bijbelgenootschap, oudtestamenticus, revisor van de NBV
Momenteel wordt er gewerkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling. Deze workshop geeft door middel van voorbeelden inzicht in het doel en de aanpak van deze herziening. Ook kijken we welke rol de opmerkingen van lezers spelen in het revisieproces. Door de (herziene) NBV te vergelijken met andere vertalingen, BGT en GNB aan de ene kant en HSV en NBG51 aan de andere, wordt duidelijk welke positie deze vertaling inneemt in het Nederlandse bijbellandschap.
7. Bijbellezen in het leerhuis / lernen
Dodo van Uden en Henk Scholder (LeV)
Wanneer je de Bijbel met joodse ogen leest, in het voetspoor van de rabbijnen, krijg je meer zicht op de meerduidigheid van de bijbeltekst. Dat de les niet af komt, is niet erg, want het gaat om de activiteit, het lernen. Na een korte inleiding gaan we zelf aan de slag aan de hand van de methode voor leerhuizen van de Stichting LeV (Leren en Vernieuwen).
8. Bijbellezen volgens SOLVAT
Herman van Wijngaarden en Eline van Vreeswijk, projectleider en beleidsmedewerker bij de HGJB
De bijbellees-methode SOLVAT heeft oude papieren. Elementen ervan vind je ook bij Luther en Ignatius. In de eigentijdse SOLVAT-versie draait het om ‘leessleutels’: vragen waarmee je het bijbelgedeelte voor jezelf probeert te openen. Sleutelwoorden daarbij zijn: persoonlijk, actief, zelfstandig en samen. Over het hoe en waarom van deze methode gaat het in deze workshop. Waarbij we uiteraard ook met elkaar oefenen.
9. Op groene voet - met de Bijbel de schepping opnieuw ervaren
Wilma van Veen (regio-coördinator NBG)
Met de toolkit Op groene voet ga je in groepsverband aan de slag met de Bijbel, natuur en duurzaamheid. Uiteraard niet in een zaaltje, maar buiten in de natuur!

In Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk, Joseph Haydnlaan 2a, Utrecht
22
mrt

Symposium: ‘Godvergeten: waardevol leven met dementie’

Dementie lijkt soms een godvergeten situatie: je vergeet jezelf en je wordt vergeten. Dementie gaat over de kernvragen van ons leven: wie ben ik nog? Wat is van waarde? Hoe kijkt de maatschappij hiernaar? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium.

Tijdens het symposium – een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, de faculteit Religie en Theologie aan de Vrije Universiteit, KokBoekencentrum Uitgevers en WoonZorgcentra Haaglanden (WZH)– komen deze vragen vanuit diverse gezichtspunten aan bod. Wie kan hierover beter aan het woord komen dan iemand met dementie zelf? Deze persoon zal ingaan op de vragen naar de waarde van leven met dementie vanuit het perspectief als ervaringsdeskundige. Ruard Ganzevoort, decaan, opent het symposium. Daarnaast zal dementiedominee en ethicus Tim van Iersel (auteur van het boek Godvergeten) dat doen vanuit theologisch en zingevingsoogpunt. Prof. dr. Rose-Marie Dröes, hoogleraar psychosociale hulpverlening voor mensen met dementie, laat haar licht schijnen over hoe mensen met dementie hierin psychosociaal begeleid kunnen worden.

Meer informatie en aanmelden

Kijk hier voor meer informatie en hoe u kunt aanmelden. 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In VU Amsterdam, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam, zaal 2A-00
23
mrt

Symposium Mystiek en Maatschappij

Op 23 maart organiseert de Stichting Dutch Foundation for Mysticism een symposium met de titel Mystiek en Maatschappij.

De Stichting Dutch Foundation for Mysticism wil mystieke verdieping bieden, mensen uit verschillende religies met elkaar in contact brengen en de verbinding tussen mystiek/geloof en maatschappelijke betrokkenheid onder de aandacht brengen. 

Tijdens het symposium komen diverse sprekers aan het woord, en is er keuze uit diverse workshops. De dag staat onder leiding van Manuela Kalsky, dagvoorzitter. Zij staat aan het hoofd van de organisatie Nieuw Wij, is directeur van het Dominicaans Studiecentrum en hoogleraar aan de VU.

Sprekers:

 • Mpho Tutu over vergeving
 • Klaas Smelik over Etty Hillesum
 • Hilly Bol over Thich Nhat Hanh
 • Carine Philipse over Mystiek en maatschappij

Kosten: bij boeking t/m 25 januari €70-, daarna €85,-, minima €30-.
Boeken kan via de website.

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Jacobikerk, Utrecht

April

02
apr

Symposium: Godsbeelden van kinderen en jongeren

Op 2 april 2019 organiseren JOP en PC GVO een symposium over Godsbeelden van kinderen en jongeren.

“Hoe kan het dat God niet uit de hemel valt?”

“Hoe kan het dat God niet uit de hemel valt?”, vraagt een jong kind zich af. “Wat heb je aan God als hij de mensen van wie je houdt laat sterven?”, vraagt een tiener. “Wat moet ik in vredesnaam met een aan het kruis stervende Jezus?”
Deze vragen zijn uit te breiden met tal van andere, die ten diepste draaien om de vraag: “Wie is God?”

Hoe reageer je op dit soort vragen? Wat doe je als je zelf het antwoord niet weet? Of als je voor jezelf juist een heel duidelijk antwoord op een vraag gevonden hebt? Hoe help je kinderen en jongeren verder? Wat vraagt dat van je programma? Maakt het hierbij uit of je leidinggeeft aan een kleuter of aan een adolescent? En zijn er verschillen tussen jongens en meisjes?

Rondom deze vragen organiseren JOP en PC GVO een symposium. Spreker is Prof. Dr. Gerhard Büttner uit Duitsland. De heer Büttner is theoloog en heeft veel betekend voor de ontwikkeling van de kindertheologie. Hij zal met de aanwezigen zoeken naar een kindertheologisch antwoord op onze vragen. Daarnaast is er ruime gelegenheid tot uitwisseling.

Programma

12.00u Inloop en lunch
13.00u Inhoudelijk programma:

 • Opening
 • Uitwisseling
 • Lezing Prof. Dr. Gerhard Büttner (Engels)
 • Gelegenheid tot vragen stellen
 • Begrijpen en begeleiden: aan de slag met godsbeelden van kinderen en
  jongeren
 • Afronding

16.00u Borrel

Aanmelden

In Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan 2a Utrecht, zaal 2a

Mei

13
mei

Studiebijeenkomst 'Jongeren en de preek'

Jongeren en de preek, niet de gemakkelijkste combinatie. Hoe zorg je als predikant dat jongeren zich wél betrokken weten bij de preek? Die vraag staat centraal op maandag 13 mei, tijdens een studiebijeenkomst in IJsselmuiden.

De bijeenkomst is bedoeld voor predikanten in de breedte van de Protestantse Kerk en wordt georganiseerd door Jong Protestant (JOP), in samenwerking met de HGJB en de IZB.

Programma

Aan het woord komen onder anderen Nelleke Plomp (specialist vieren bij JOP), die onderzoek deed naar dit onderwerp en dr. Kees van Ekris, verbonden aan Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking. Daarnaast is er ruimte voor gesprek en uitwisseling. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 13.30 uur; voor lunch wordt gezorgd. 

In De Hoeksteen, Goudplevier 103 in IJsselmuiden
13
mei

Dagconferentie 'Mozes in Saksen'

De Classicale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland organiseert op 13 mei een conferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel-Flevoland en Noord

Welke plaats neemt Israël in bij de uitoefening van je beroep als predikant of kerkelijk werker en in het leven van de plaatselijke gemeente? Die vraag roept doorgaans enige terughoudendheid op. Gemeenteleden die zeggen: 'Begin niet over Kerk en Israël, want daar komt altijd ruzie van', is een herkenbare ervaring voor predikanten en kerkelijk werkers.
Waar komt die terughoudendheid vandaan? Wat is de oorzaak van de gevreesde ruzie? Heeft  het te maken met het thema zelf? Dr. Anne Marijke Spijkerboer suggereert dat er een samenhang is tussen één en ander. Dat roept de vraag op of wij ons iets van de hals houden wat eigenlijk als een koe bij de horens gevat zou moeten worden. Sterker nog: zou die terughoudendheid om het thema Kerk en Israël aan te roeren wellicht ook de charme ervan kunnen uitmaken?

Bekijk hier het dagprogramma.

Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren.

Kosten: € 10,- inclusief lunch

Informatie: Reinier Gosker, tel. 0522 855782, e-mail: reiniergosker@gmail.com

Aanmelden: voor 7 mei via Ad de Hoop, e-mail: adehoop11@hetnet.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in