Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

Mei

13
mei

Studiebijeenkomst 'Jongeren en de preek'

Jongeren en de preek, niet de gemakkelijkste combinatie. Hoe zorg je als predikant dat jongeren zich wél betrokken weten bij de preek? Die vraag staat centraal op maandag 13 mei, tijdens een studiebijeenkomst in IJsselmuiden.

De bijeenkomst is bedoeld voor predikanten in de breedte van de Protestantse Kerk en wordt georganiseerd door Jong Protestant (JOP), in samenwerking met de HGJB en de IZB.

Programma

Aan het woord komen onder anderen Nelleke Plomp (specialist vieren bij JOP), die onderzoek deed naar dit onderwerp en dr. Kees van Ekris, verbonden aan Areopagus, centrum voor contextuele en missionaire prediking. Daarnaast is er ruimte voor gesprek en uitwisseling. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 13.30 uur; voor lunch wordt gezorgd. 

In De Hoeksteen, Goudplevier 103 in IJsselmuiden
13
mei

Dagconferentie 'Mozes in Saksen'

De Classicale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel-Flevoland organiseert op 13 mei een conferentie voor predikanten, kerkelijk werkers, studenten theologie/religiewetenschappen, cursisten TVG en belangstellende gemeenteleden in Overijssel-Flevoland en Noord

Welke plaats neemt Israël in bij de uitoefening van je beroep als predikant of kerkelijk werker en in het leven van de plaatselijke gemeente? Die vraag roept doorgaans enige terughoudendheid op. Gemeenteleden die zeggen: 'Begin niet over Kerk en Israël, want daar komt altijd ruzie van', is een herkenbare ervaring voor predikanten en kerkelijk werkers.
Waar komt die terughoudendheid vandaan? Wat is de oorzaak van de gevreesde ruzie? Heeft  het te maken met het thema zelf?

Dr. Maarten den Dulk stelt voor om het niet te hebben over Kerk en Israël, maar om te spreken en te werken vanuit de overlevering van Israël en vandaar naar kerk en wereld toe. De impuls daarvoor vindt hij in de drie oerverhalen waarmee de Thora begint in Genesis 1-11. Over deze verhalen publiceerde Den Dulk kortgeleden een piepklein boekje: 'Voor een nieuw begin. De agenda van Genesis' (Skandalon 2017). 

Bekijk hier het dagprogramma.

Aan deze studieactiviteit kan worden deelgenomen in het kader van het studieverlof onder eigen regie binnen de Permanente Educatie. De studiebelasting is 5 uren.

Kosten: € 10,- inclusief lunch

Informatie: Reinier Gosker, tel. 0522 855782, e-mail: reiniergosker@gmail.com

Aanmelden: voor 7 mei via Ad de Hoop, e-mail: adehoop11@hetnet.nl

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

In Kerk en Leerkamer van de Protestantse Gemeente Hellendoorn, Dorpsstraat 39, 7447 CM Hellendoorn

Juni

20
jun

Symposium 'Becoming Undefended' voor leiders met Simon Walker

Inspirerend en prikkelend symposium over de vraag: welk leiderschap is vandaag nodig in de kerk en in de samenleving?

De kern van 'undefended leadership' wordt samengevat in onderstaande citaat: 'Niet verdedigend zijn als leider is vrij genoeg zijn om helemaal beschikbaar te zijn in de situatie waarin je bent, zonder compromis door angsten, twijfels of de noodzaak van zelfbehoud.' (Simon P. Walker, The Undefended Leader Trilogy) Rode draad van het symposium is de vraag: welk leiderschap is er nodig in de samenleving van vandaag? Dit thema wordt uitgewerkt met bijdragen uit Nederland over 'undefended leiderschap' in de zorg, in de kerk en in publiek leiderschap (overheid, politiek).

In Postjesweg 150, Amsterdam
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in