Protestantse Kerk
Doorgaan naar hoofdinhoud

Agenda

Filter agenda-items:
Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in

November

11
nov

Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

11 november (10.45 - 16.00 uur, inloop 10.00 uur) Ouderen: van kwetsbaarheid naar weerbaarheid

Sprekers: Frits de Lange: Kunst van goed oud worden: van zelfverwerkelijking naar zelfverlies. Christa Anbeek: Ouder worden met contrast ervaringen: ontregelend en openbrekend.
Govert Buijs: maatschappelijke weerbaarheid van ouderen in een tijd van marktdenken. Herman van Veen: over zijn boek: ‘Voor het eerst’.

Ouder worden doe je voor het eerst, alles is fris en nieuw…er gaat een wereld voor je dicht. Wat maakt dat deze kunstenaar zijn eigen ouder worden omschrijft als ‘de beste tijd van zijn leven?’

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

14
nov

Congres 'Strafrecht en Religie' op 14 november aanstaande

Hoe moet ons seculiere Strafrecht omgaan met de religies in al hun pluriformiteit, kracht en heftigheid?

De januskop van religie in geschiedenis en actualiteit is dikwijls beschreven. Religieuze overtuigingen, voorstellingen en praktijken kunnen inspirerend zijn, maar ook bedreigend; troostend maar ook provocatief; ze kunnen de dagelijks routine bevestigen, maar ook tot grensoverschrijdend en crimineel gedrag aanzetten. Hoe denken vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten over crimineel gedrag en over ons antwoord daarop, het seculiere strafrecht? En hoe ‘seculier’ is dit strafrecht eigenlijk? Treffen we er toch religieuze wortels en erfenissen aan? En wat kan het westerse strafrecht leren van levensbeschouwingen en religies?

Wanneer & waar: Donderdag 14 november 2019, 09.30 - 17.00 uur.
Het congres vindt plaats in het Warandegebouw aan Tilburg University
Kosten: 30 euro
Aanmelden kan via deze link: https://webapp.fkt.uvt.nl/dibsa/aanmelding/index?sdnr=275 

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

16
nov

Symposium over het boek van G.J van der Heiden: Het Uitschot en de geest, Paulus onder filosofen

Sinds de eeuwwisseling is er sprake van een hausse aan publicaties over Paulus en de filosofie.

De brieven van de apostel Paulus staan sinds de jaren negentig van de vorige eeuw hoog op de filosofische agenda en sinds de eeuwwisseling is er zelfs sprake van een hausse aan publicaties over Paulus en de filosofie. Deze ontwikkeling mag gerust verrassend genoemd worden. Al was het maar omdat de filosofen die zich over Paulus brieven buigen, zijn geloofsovertuiging niet delen en zich niet rekenen tot het christendom.

Hedendaagse filosofen, van wie sommige overtuigde communisten, vinden in Paulus' brieven een nieuwe, meer universalistische manier van denken over de werkelijkheid. Een tegenstem tegen het dominante neoliberale denken. Het gaat voor hen bij Paulus niet zo zeer om “een andere wereld”, maar om “deze wereld anders”.
Dit in tegenstelling tot Nietzsche, die het christendom – voor hem vooral Paulus – nihilisme verweet, omdat het fantaseerde over een “andere wereld” en de eigen wereld verzaakte, culminerend in zijn uitspraken over de dood van God.

Zaterdag 16 november komt Prof. Gert-Jan van der Heiden zijn boek persoonlijk toelichten. Aanvang 14.00 uur, kosten € 6,00

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Maart

17
mrt
-
18
mrt

Conferentie Oostmalle: 'Willen christenen wel van/met Joden leren?’

Conferentie Oostmalle: 'Willen christenen wel van/met Joden leren?’

De 40e theologische conferentie over kerk en Israël wordt op 17 en 18 maart gehouden te Oostmalle, met als thema: ‘Willen christenen wel van/met Joden leren?’ ‘Veertig jaar tasten, zoeken en vinden in de woestijn.’

Sprekers zijn o.a. dr. Lieve Teugels, dr. Eeuwout Klootwijk, Thaddée Barnas, dr. Leo Mock. Ook wordt er ter gelegenheid van dit 40-jarig jubileum de bundel ‘Wat heeft de Joods-Christelijke dialoog ons gebracht?’ gepresenteerd met daarin bijdragen van diverse auteurs uit kerk en synagoge in Nederland en België.

Meer informatie bij dhr. D.K. Wielenga, Hofmeierstraat 8, 5663CK Geldrop, e-mail dkwielenga@onsbrabantnet.nl 

Programma


Dinsdag 17 maart 2020

Vanaf 10.00 uur aankomst, kamerindeling en ontvangst met koffie en thee.

10.30 uur Opening van de conferentie

10.30 - 11.45 uur Dr. Eeuwout Klootwijk - ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 - 14.45 uur Thaddée Barnas -  ‘Lessen uit Lund n.a.v. ICCJ conferentie 2019’

14.45 uur Pauze

15.15 - 17.00 uur Dr. Lieve Teugels - ‘Inleiding en workshop rondom rabbijnse parabels

18.00 uur Broodmaaltijd

20.00 - 21.15 uur presentatie van de jubileumbundel ‘Wat heeft de joods-christelijke dialoog ons gebracht’ met reacties vanuit de Protenstantse Kerk in Nederland en de Verenigde Protestantse Kerk België

Woensdag 18 maart 2020

9.00 - 10.15 uur spreker nog onbekend. ‘Welke toekomst heeft de joods-christelijke dialoog? ‘

10.15 – 10.30 uur Pauze

10.30 - 11.45 uur Dr. Leo Mock ‘Welke toekomst heeft de joods-christelijke dialoog?’

12.00 uur Middagmaaltijd

13.30 uur Liturgische afsluiting

Deze bijeenkomst is niet georganiseerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. De dienstenorganisatie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze bijeenkomst.

Een activiteit in uw kerk?
Dien een agenda-item in