Missionair denker

Missionair denker, Utrecht

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland is op zoek naar een missionair denker om theologische diepgang te geven aan het missionaire werk (0,5 - 0,7 fte).

Ben je grondig bekend met de literatuur rond contextualisatie, de Missio Dei en de bredere missiologie? Heb je zicht op kerkhistorische voorbeelden en ontwikkelingen? Vind je het leuk om te schrijven en houd je ervan om je kennis te delen met mensen uit de missionaire praktijk? Dan is deze functie echt wat voor jou! De Protestantse Kerk zoekt een stevige denker die de leerprocessen van predikanten, kerkenraden en pioniersteams inhoudelijke verdieping kan geven.

Wat je gaat doen

Als missionair denker (officiële functietitel: ‘wetenschappelijk beleidsmedewerker’) verdiep je het leerproces van predikanten, kerkenraden en pioniersteams. Ons aanbod voor voor deze groepen willen we kwalitatief verbeteren door een stevige verankering in missiologische en kerkhistorische literatuur.
We zoeken iemand die daarin thuis is en toegankelijk kan schrijven, lezingen houdt, filmpjes inspreekt en workshops en trainingen geeft. Via gesprekken met mensen uit de praktijk kom je ook praktijkvoorbeelden op het spoor, die je verwerkt in artikelen en andere publicaties.

Wat wij vragen

We zijn op zoek naar iemand met systematische denkkracht en de competenties om dat denken toegankelijk te maken voor een breed publiek. Voor deze functie zijn de volgende zaken belangrijk:

  • Je hebt een universitair werk- en denkniveau, het hebben van een doctorsgraad is een pré. 
  • Een combinatie van deze functie met werk aan een hogeschool of universiteit heeft de voorkeur.
  • Je hebt een doorleefde missionaire spiritualiteit en praktijkervaring met missionair werk.
  • Je bent goed thuis in de actuele wetenschappelijke missiologische literatuur rond onder meer de Missio Dei, contextualisatie, evangelisatie en het herkennen van de werking van de Geest in de praktijk en hoe je hierbij kunt aansluiten.
  • Je vindt het leuk om deze kennis toegankelijk te maken op verschillende niveaus; je kunt je verplaatsen in predikanten én in mensen zonder theologische voorkennis.
  • Je kunt foutloos, systematisch en levendig schrijven. En je weet aansluiting te vinden bij de verschillende taalvelden die er qua geloof zijn binnen de Protestantse Kerk.
  • Didactische kennis en ervaring zijn een pré. Je vindt het leuk om kennis te delen en je bent niet bang om een workshop te geven, een lezing te houden of om een filmpje op te nemen.
  • Je weet van aanpakken en kunt werken met concrete deadlines voor artikelen en filmpjes.
  • Je bent meelevend lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

Over de Protestantse Kerk

De Protestantse Kerk telt 1,85 miljoen leden, ruim zestienhonderd plaatselijke gemeenten en ruim honderd pioniersplekken. De manier waarop we tot voor kort kerk waren, sluit bij een groot deel van de Nederlandse samenleving niet meer aan (zie ook de visienota ‘Kerk 2025’). Om meer Nederlanders de kans te geven de waarde van het christelijk geloof te ontdekken, groeit de kerk toe naar een mozaïek van heel diverse kerkplekken. Dat mozaïek omvat reguliere lokale gemeenten en nieuwe vormen van kerk-zijn (zoals pioniersplekken, kliederkerken en monastieke initiatieven). Voor al deze vormen van kerk-zijn is de uitdaging om te leren hoe we in deze tijd vorm geven aan het evangelie.

Om dit proces te ondersteunen heeft de Protestantse Kerk een dienstenorganisatie met een kantoor in Utrecht. Als missionair denker word je deel van het thema Missionair binnen het bredere cluster Ondersteuning Gemeenten.

Wat wij bieden

Je werkt voor een dynamische kerk die missionair volop in beweging is en het experiment niet schuwt.

Daarbij word je deel van een bevlogen team, met collega’s van allerlei leeftijden en geloofsbelevingen, die met enthousiasme en humor hun werk doen. We bieden flexibiliteit in werktijden en werkplek.

We bieden een contract voor een jaar. Daarbij zijn er goede arbeidsvoorwaarden, zoals vastgelegd in de Arbeidsvoorwaardenregeling Kerkelijk Medewerkers. Deze functie valt in schaal 11 of 12, waarmee je bruto per maand € 2.798 tot € 5.144 verdient bij een fulltime dienstverband. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Aan het einde van de procedure wordt een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en is ondertekening van een gedragscode nodig.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Martijn Vellekoop, de coördinator Missionair. Mail naar m.vellekoop@protestantsekerk.nl of bel met 06 151 399 76.

Reageren

Je kunt reageren door je sollicitatie (in de e-mail) met je CV als bijlage voor 14 december 2018 te sturen naar vacatures@protestantsekerk.nl, t.a.v. Jelmer Voet, afdeling P&O o.v.v. vacature 2018-053.

 

Terug naar overzicht