Aanleveren vacatures

Kerkenraden en beroepingscommissies van plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk kunnen een kerkelijke vacature-advertentie plaatsen op www.protestantsekerk.nl/vacatures.

Vacatures plaatselijke gemeenten

Plaatsing op de website van de Protestantse Kerk 

Kerkenraden en beroepingscommissies kunnen gratis een vacature laten plaatsen op www.protestantsekerk.nl/vacatures.

Graag aandacht voor het volgende:

  1. Aanleveren als Word-bestand en pdf-bestand aan: webredactie@protestantsekerk.nl
  2. Vermeld de sluitingsdatum van de sollicitatieprocedure. Dit is tevens de datum waarop de vacature van de website wordt verwijderd.
  3. Vermeld de gewenste datum van publiceren op de website
  4. Houd rekening met maximaal vier werkdagen tussen (volledige) aanlevering per mail en plaatsing van de vacature-advertentie op de website. Dit geldt niet in geval van een specifieke datum van publiceren (zie 3).
  5. Indien de vacature ook kort vermeld kan worden op de vacaturepagina van het magazine woord&weg, houd rekening met de aanleverdatum voor woord&weg in onderstaand schema. 
  6. De webredactie maakt volgens een vast stramien een introductie op de vacature-advertentie, met daarbij de door de gemeente opgestelde en opgemaakte vacature-advertentie (pdf).

>Lees ook de overige voorwaarden voor plaatsing van een vacature.

Attendering in magazine Woord&Weg

Vacatures kunnen, middels een korte attendering, ook worden vermeld op de vacaturepagina in woord&weg, het magazine van de Protestantse Kerk. Zie ook woord&weg.

Houd bij aanlevering van de vacature rekening met de data in onderstaand schema.  

Aanleverdata woord&weg 2018

Nummer

Matdatum

Aanleverdatum
vacaturetekst

December

30 november

13 november

 

Aanleverdata woord&weg 2019

Nummer

Matdatum

Aanleverdatum
vacaturetekst

Januari

28 december

20 november

Februari

25 januari

19 december

Maart

22 februari

28 februari

April

29 maart

4 maart

Mei

26 april

1 april

Juni

31 mei

6 mei

Juli-augustus

28 juni

3 juni

September

30 augustus

5 augustus

Oktober

27 september

2 september

November

25 oktober

30 september

December

29 november

4 november

 

Vacatures Dienstenorganisatie

Alle vacatures van de Dienstenorganisatie, betaalde en vrijwillige medewerkers, worden in elk geval geplaatst op www.protestantsekerk.nl/vacatures.
>Vragen en informatie: P&O-services@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880