Aanleveren vacatures

Kerkenraden en beroepingscommissies van plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk kunnen een kerkelijke vacature-advertentie plaatsen op www.protestantsekerk.nl/vacatures.

Vacatures plaatselijke gemeenten

Plaatsing op de website van de Protestantse Kerk 

Kerkenraden en beroepingscommissies kunnen gratis een vacature laten plaatsen op www.protestantsekerk.nl/vacatures.

Graag aandacht voor het volgende:

  1. Aanleveren als Word-bestand en pdf-bestand aan: webredactie@protestantsekerk.nl
  2. Vermeld de sluitingsdatum van de sollicitatieprocedure. Dit is tevens de datum waarop de vacature van de website wordt verwijderd.
  3. Vermeld de gewenste datum van publiceren op de website
  4. Houd rekening met maximaal vier werkdagen tussen (volledige) aanlevering per mail en plaatsing van de vacature-advertentie op de website. Dit geldt niet in geval van een specifieke datum van publiceren (zie 3).
  5. Indien de vacature ook kort vermeld kan worden op de vacaturepagina van het magazine woord&weg, houd rekening met de aanleverdatum voor woord&weg in onderstaand schema. 
  6. De webredactie maakt volgens een vast stramien een introductie op de vacature-advertentie, met daarbij de door de gemeente opgestelde en opgemaakte vacature-advertentie (pdf).

>Lees ook de overige voorwaarden voor plaatsing van een vacature.

Attendering in magazine Woord&Weg

Vacatures kunnen, middels een korte attendering, ook worden vermeld op de vacaturepagina in woord&weg, het magazine van de Protestantse Kerk. Zie ook woord&weg.

Houd bij aanlevering van de vacature rekening met de data in onderstaand schema.  

Aanleverdata woord&weg 2018

Nummer

Matdatum

Aanleverdatum
vacaturetekst

Januari

29 december

8 december

Februari

26 januari

9 januari

Maart

23 februari

6 februari

April

30 maart

13 maart

Mei

26 april

10 april

Juni

25 mei

8 mei

Juli-augustus

13 juli

12 juni

September

31 augustus

14 augustus

Oktober

28 september

11 september

November

26 oktober

9 oktober

December

30 november

13 november


Vacatures Dienstenorganisatie

Alle vacatures van de Dienstenorganisatie, betaalde en vrijwillige medewerkers, worden in elk geval geplaatst op www.protestantsekerk.nl/vacatures.
>Vragen en informatie: P&O-services@protestantsekerk.nl; (030) 880 1880