Nieuws

  Landelijke Pastorale Dag: hoe komen we met mensen in gesprek?

  Als we namens de kerk op pad gaan als pastoraal medewerker of ouderling hopen we op een goed gesprek. Maar wanneer vinden we een gesprek goed? Moeten we veel van de Bijbel weten, of van gesprekstechnieken? Wat is er nodig voor een goed gesprek, en kun je daar beter in worden?

  Aan het winkelen? Even op bezoek bij de dominee

  Van een praatje met de dominee tot een kopje koffie aan de stamtafel: het kan allemaal in de bijzondere winkel ‘Mooi Verhaal’ in Assen, een initiatief van stadspredikant Bert Altena. “We zijn eigenlijk een soort kerkelijke VVV.”

  Weerklank van Gods eer

  Het boekje 'Tot Gods eer' van Marcel Barnard, professor Praktische Theologie en Liturgiewetenschap aan de Protestantse Theologische Universiteit, werd tijdens de generale synode gepresenteerd. Een handreiking om het gesprek over het hoe en waarom van de liturgie in de gemeente aan te gaan. Vijf vragen aan de auteur.

  Synode stemt in met 'de 12jaarsregeling' voor predikanten

  Tijdens de vergadering van de generale synode is besloten dat ‘de 12jaarsregeling’ voor predikanten vanaf 2021 ingaat. De classispredikanten - die september 2018 beginnen - kunnen de komende jaren de maatregel wel alvast gaan toetsen.

  Gebed bij 70 jaar staat Israël

  Tijdens de vergadering van de generale synode heeft het moderamen een gebed bij 70 jaar staat Israël uitgesproken. Daarna heeft de synode psalm 122 gezongen.

  Spreekt u migratie?

  “Migratie is in de laatste jaren één van de meest besproken en zelfs aangevochten thema’s geworden is. Het lot van politieke verkiezingen wordt door opvattingen over migratie bepaald. Rondom het toverwoord “migratie” wordt een grote vocabulaire opgebouwd. Migratie is schijnbaar een taal geworden, die zich voordoet als toegankelijk, makkelijk leerbaar en uitstekend geschikt voor communicatie. In het algemeen veronderstellen mensen dat inmiddels iedereen die taal spreekt.”

  Verrassende ontmoeting met Indonesische kerk in Tilburg

  Ds. Simon de Kam was te gast bij de Indonesisch-Nederlandse christelijke kerk GKIN, Gereja Kristen Indonesia Nederland, regio Tilburg. "Van de gebeden in het Indonesisch kan ik niet veel volgen, behalve wanneer er Nederlandse namen klinken, en natuurlijk Jezus Christus en Amen. Maar ik herken geregeld dat God aangesproken wordt met Allah. Heel bijzonder om dat hier mee te maken: Allah, Vader in de hemel, Vader van onze Heer Jezus Christus."

  God ontmoeten buiten de kerkmuren

  Eens per maand komt een groep jonge mensen in een café in Zwolle samen om over een zingevingsvraag te praten. ‘Voor de toekomst van de kerk is het noodzakelijk dat mensen weer leren waar het het geloof over gaat’, vindt stadspastor Mariska van Beusichem, die Wijn & Wijsheid introduceerde.

  Gratis geld

  Heeft uw gemeente geld nodig voor een toekomstgericht plan? Vraag subsidie aan bij de Solidariteitskas. Alle kerken dragen bij aan deze Solidariteitskas. In de praktijk wordt echter weinig gebruik gemaakt van de subsidiemogelijkheden die de kas biedt. Beleidsmedewerker Aarnout Huijssoon deelt ideeën.

  Scriba dankt God voor verkleuring samenleving en kerk

  Ds. René de Reuver is blij dat de Protestantse Kerk meer kleur op de wangen krijgt. "De kerk is geen specialiteit van een bepaalde bevolkingsgroep maar voor en van alle mensen. God is immers geen stamgod. Geen god van één volk of stam, maar de Heer van alle volken. Niet een paspoort maar de doop verbindt christenen met elkaar."

  Armoede op het spoor

  Mensen die geld tekort hebben, lopen daar meestal niet mee te koop. En op het eerste oog is er niets van te merken. Hoe kom je als diaconie deze mensen op het spoor? Deel 1 van een serie over armoede.

  Zijn protestantse kerkdiensten te ‘wit’?

  Een standaard kerkdienst in onze kerk is uitgesproken ‘wit’. En dat in een maatschappij die veelkleurig en multicultureel is geworden. Tijd om van kleur te verschieten? In het aprilnummer van woord&weg reageren vier mensen op deze vraag. Twee van de reacties leest u hier.

  Pesach vier je ook in de kerk

  Afgelopen Witte donderdag werd de Seder gevierd in de Tuindorpkerk in Utrecht. Deze keer was de viering extra bijzonder omdat dit jaar Pasen en Pesach samenvielen. Maar hoe doet men dat: de Seder vieren in de kerk?

  Pesach: Waarom is deze nacht anders dan andere nachten?

  Dit jaar vallen Pesach en Pasen op de kalender samen. Pesach begin met de sederavond, de 14e van de maand Nisan, op vrijdag 30 maart. Pasen begint op de kerkelijke kalender op zaterdag 31 maart, ’s avonds. Niet pas op zondag 1 april.

  Paasmeditatie ds. René de Reuver: Daar zul je Hem zien!

  Dat moet wat geweest zijn, op die eerste paasmorgen in de tuin van Josef van Arimatea. Twee Maria’s die hadden gezien hoe liefdevol en zorgzaam Josef van Arimatea Jezus in zijn graf had gelegd, zijn na de sabbat, zodra het licht, is op weg gegaan.

  Gezinshereniging zorgt voor ontroerende Palmpasen in Driebergen

  Een kruiwagen vol cadeaus en een roze kinderfiets vormden het middelpunt van de Palmpasen-viering in de Grote Kerk in Driebergen-Rijsenburg. Of eigenlijk niet de spullen die er stonden, maar vooral de mensen die de gemeente ontving. Het Ghanese gezin van Samuel: man, vrouw en drie dochters. Het gezin is na vijf jaar eindelijk weer compleet.