Nieuws

  Nieuwe energie voor dorpskerken

  Het versterken van de honderden kleine dorpskerken in Nederland, dat is het doel van de dorpskerkenbeweging. “Dorpskerken lijken wel eens te vergeten hoe relevant ze zijn.” Een tweegesprek met projectleider Nadine van Hierden en promovenda Jacobine Gelderloos.

  ‘Ouderen traditioneel? Helemaal niet!’

  Ze gingen al bijna tien jaar naar dezelfde kerk, maar hadden elkaar nog nooit gesproken. Nu drinken Tineke (75) en Annerieke (19) regelmatig samen koffie na de kerkdienst. “En dan wil ik natuurlijk alles over Tinekes laatste vakantie horen!”

  Krijgsmachtpastoraat: mensen helpen mens te blijven

  De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht helpt militairen, burgermedewerkers, veteranen en hun relaties in te gaan op vragen die worden opgeroepen in en door het werken in de krijgsmacht. Krijgsmachtpredikanten maken deel uit van het militaire leven op kazernes en velden, tijdens vaarperioden of oefeningen en tijdens uitzendingen. In het jaarschrift 2018 vertellen de Krijgsmachtpredikanten hoe zij 'Mensen helpen mens te blijven'. Lees hier het verhaal van ds. Erik Asscher

  Wandelen, maar dan anders

  Vandaag gaan zo'n 47.000 wandelaars van start bij de Nijmeegse Vierdaagse. Bent u uitgeloot of wilt u iets anders dan recht toe recht aan wandelen? Denk dan eens aan de volgende initiatieven.

  Harmoniedenken in de kerk: mogen er ook conflicten zijn?

  Er is een overkill aan harmoniedenken in de kerk, zei Sake Stoppels onlangs in een interview. Juist dát kan gedoe en onmin veroorzaken. Conflicten zijn er nu eenmaal, geef daar aandacht aan. Of staat dat haaks op de missie van de kerk?

  Hervormd Zegveld staat voor de kerk!

  Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? Wist u dat u voor beide gevallen als gemeente subsidie kunt aanvragen bij de Solidariteitskas? De hervormde gemeente Zegveld stond voor een forse renovatie van hun kerkgebouw en vroegen een bijdrage aan via deze kas. Met succes!

  Nieuw seizoen, nieuwe energie

  Het nieuwe seizoen beginnen met nieuwe kennis en inspiratie? In het najaar gaan er weer heel wat trainingen van start, voor professionals en vrijwilligers in en rond de kerk.

  Elke week een Bijbeltekst

  Enkele jonge gezinnen uit onze gemeente begonnen drie jaar geleden met het wekelijks memoriseren van een Bijbeltekst. Het verlangen om kinderen jong vertrouwd te maken met de Bijbel was de aanleiding. Spontaan ontstond in korte tijd een project waaraan naast jongeren ook veel ouderen wilden meedoen. Momenteel zijn er ongeveer 300 deelnemers, van wie ongeveer de helft kinderen.

  Oude Lutherse Kerk Amsterdam staat stil bij slavernijverleden

  Op 1 juli is het 155 jaar geleden dat Nederland in Suriname en de Nederlandse Antillen de slavernij afschafte. In dat kader organiseert de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de komende weken een theaterstuk en een viering. Doel is om als gekleurde en witte christenen een constructieve dialoog te voeren. En dat is van groot belang, zegt Bianca Gallant, secretaris van de Lutherse Diaconie in Amsterdam.

  Pausbezoek Wereldraad van Kerken ontroert ds. Karin van den Broeke

  Paus Franciscus bezocht deze week de vergadering van het centraal comité (bestuur) van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken. Het bezoek van de paus raakt haar veel meer dan ze van tevoren had gedacht. 'Wij zijn pelgrims op dezelfde weg'.

  5 redenen waarom jaargesprekken onmisbaar zijn

  Predikanten en kerkelijk werkers zetten hun vakbekwaamheid en visie in en hopen dat dat op een zo goed mogelijk manier tot zijn recht komt. De jaargesprekken kunnen daaraan bijdragen, omdat daarin afstemming plaatsvindt tussen de predikant/kerkelijk werker en de kerkenraad.

  Jaargesprekken: uitstellen, overslaan of gewoon doen?

  Sinds het jaargesprek tussen predikant en kerkenraad in 2012 is ingevoerd, voelt het voor sommige kerkenraden nog steeds onwennig. Uitstellen, overslaan, zoeken naar andere vormen of gewoon doen?

  Beter een goede buur...

  Scriba ds. René de Reuver gaat voor het eerst op bezoek bij het AZC naast het dienstencentrum. "De buren van het AZC bepalen me bij de uitdaging om elkaars naasten te zijn. Wij van hen en zij van ons."

  Jubilee 70 years World Council of Churches

  The World Council of Churches (WCC) was founded on August 23rd 1948 in the “New Church” (Nieuwe Kerk) in Amsterdam. Coming August this event will be 70 years ago.

  Project ‘Jij hoort in onze klas …’

  Basisscholen in Rotterdam besteden elk jaar op bijzondere wijze aandacht aan de Jodenvervolging die ook in deze stad heeft plaatsgevonden. Zo ook dit jaar.

  De dominee: notabele of worstelende profeet?

  In januari promoveerde Jan Martijn Abrahamse aan de VU op de ambtstheologie van Robert Browne (circa 1550-1633). In zijn proefschrift pleit Abrahamse voor de ontmanteling van de dominee. Deze moet niet langer een notabele zijn, maar een benaderbare profeet.