Nieuws

  Hervormd Zegveld staat voor de kerk!

  Heeft uw gemeente financiële steun nodig of juist geld om een vernieuwend plan uit te voeren? Wist u dat u voor beide gevallen als gemeente subsidie kunt aanvragen bij de Solidariteitskas? De hervormde gemeente Zegveld stond voor een forse renovatie van hun kerkgebouw en vroegen een bijdrage aan via deze kas. Met succes!

  Nieuw seizoen, nieuwe energie

  Het nieuwe seizoen beginnen met nieuwe kennis en inspiratie? In het najaar gaan er weer heel wat trainingen van start, voor professionals en vrijwilligers in en rond de kerk.

  Elke week een Bijbeltekst

  Enkele jonge gezinnen uit onze gemeente begonnen drie jaar geleden met het wekelijks memoriseren van een Bijbeltekst. Het verlangen om kinderen jong vertrouwd te maken met de Bijbel was de aanleiding. Spontaan ontstond in korte tijd een project waaraan naast jongeren ook veel ouderen wilden meedoen. Momenteel zijn er ongeveer 300 deelnemers, van wie ongeveer de helft kinderen.

  Oude Lutherse Kerk Amsterdam staat stil bij slavernijverleden

  Op 1 juli is het 155 jaar geleden dat Nederland in Suriname en de Nederlandse Antillen de slavernij afschafte. In dat kader organiseert de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam de komende weken een theaterstuk en een viering. Doel is om als gekleurde en witte christenen een constructieve dialoog te voeren. En dat is van groot belang, zegt Bianca Gallant, secretaris van de Lutherse Diaconie in Amsterdam.

  Pausbezoek Wereldraad van Kerken ontroert ds. Karin van den Broeke

  Paus Franciscus bezocht deze week de vergadering van het centraal comité (bestuur) van de Wereldraad van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is namens de Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van Kerken. Het bezoek van de paus raakt haar veel meer dan ze van tevoren had gedacht. 'Wij zijn pelgrims op dezelfde weg'.

  5 redenen waarom jaargesprekken onmisbaar zijn

  Predikanten en kerkelijk werkers zetten hun vakbekwaamheid en visie in en hopen dat dat op een zo goed mogelijk manier tot zijn recht komt. De jaargesprekken kunnen daaraan bijdragen, omdat daarin afstemming plaatsvindt tussen de predikant/kerkelijk werker en de kerkenraad.

  Jaargesprekken: uitstellen, overslaan of gewoon doen?

  Sinds het jaargesprek tussen predikant en kerkenraad in 2012 is ingevoerd, voelt het voor sommige kerkenraden nog steeds onwennig. Uitstellen, overslaan, zoeken naar andere vormen of gewoon doen?

  Beter een goede buur...

  Scriba ds. René de Reuver gaat voor het eerst op bezoek bij het AZC naast het dienstencentrum. "De buren van het AZC bepalen me bij de uitdaging om elkaars naasten te zijn. Wij van hen en zij van ons."

  Jubilee 70 years World Council of Churches

  The World Council of Churches (WCC) was founded on August 23rd 1948 in the “New Church” (Nieuwe Kerk) in Amsterdam. Coming August this event will be 70 years ago.

  Project ‘Jij hoort in onze klas …’

  Basisscholen in Rotterdam besteden elk jaar op bijzondere wijze aandacht aan de Jodenvervolging die ook in deze stad heeft plaatsgevonden. Zo ook dit jaar.

  De dominee: notabele of worstelende profeet?

  In januari promoveerde Jan Martijn Abrahamse aan de VU op de ambtstheologie van Robert Browne (circa 1550-1633). In zijn proefschrift pleit Abrahamse voor de ontmanteling van de dominee. Deze moet niet langer een notabele zijn, maar een benaderbare profeet.

  Samen zingen: "God is kippenvel"

  In Ter Aar komen jaarlijks bijna honderd volwassenen en kinderen bij elkaar om vier dagen samen te zingen. Het tv-programma 'Met hart en ziel' was er dit jaar bij. "God is kippenvel als je mensen samen religieuze liederen ziet en hoort zingen."

  Zo viert u met de hele gemeente Israëlzondag - plus download

  In deze handreiking voor de Israëlzondag vertellen verschillende jonge mensen over de bijzondere band die zij hebben met het Jodendom. "Deze kennis is een enorme verrijking voor mijn eigen religieuze beleving", aldus Kor Bras. Download de handreiking onderaan dit artikel.

  Ambten niet vanzelfsprekend bij nieuwe kerkplekken

  Onderzoek van de Protestantse Kerk laat zien dat driekwart van de mensen het niet nodig vindt dat bij elke nieuwe vorm van kerk-zijn een predikant actief is. Dit blijkt uit onderzoek naar de praktijk van nieuwe kerkplekken, dat eerder vandaag is gepresenteerd in Amersfoort.

  Kamperen met de kerk

  De zevende aflevering van de serie 'Met hart en ziel' laat zien hoe 200 mensen van de Hervormde Gemeente van Sliedrecht samen kamperen. Hoofdredacteur Leo Fijen: "God is op de camping minstens zo dichtbij als in de gezangen en dienst van de kerk."

  Kerk in, van en voor het dorp

  Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Dat tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving. Ook vandaag de dag.

  Kortere lijntjes door kerkenraadsvergadering 2.0

  Dankzij een geclusterde vergadermethode houdt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Enkhuizen tijd over voor andere dingen. Samen eten met vertegenwoordigers van werkgroepen bijvoorbeeld. Het komt de communicatie en de onderlinge band ten goede.