Nieuws

  FRIS: betere ondersteuning bij financiële rapportages

  Alle diakenen en kerkrentmeesters kunnen nu aan de slag met het nieuwe online Financieel Rapportage en Informatie Systeem (FRIS), waarmee het indienen van begrotingen en jaarrekeningen voortaan een stuk eenvoudiger wordt. Projectleider Gijs van Ballegooijen licht het nieuwe systeem toe.

  Voorspoed: genade of maakbaar?

  Vierhonderd jaar geleden werden de Dordtse Leerregels, met Gods genade als centraal thema, opgesteld. Maar hoe voelen we ons anno 2018? Nog steeds afhankelijk van genade, of in steeds grotere mate overtuigd van de maakbaarheid van het bestaan? Vier mensen met verschillende achtergronden reageren.

  Bent u tevreden over het functioneren van uw kerkenraad?

  Wordt er in uw kerkenraad en gemeente te veel vergaderd? Bent u tevreden over de manier van besluitvorming en de communicatie in en door uw kerkenraad? Komt u in de kerkenraad toe aan ontmoeting, bezinning en een goed gesprek over het geloof in God?

  Kerk in de klas: 'Neem als kerk het initiatief'

  Samenwerking tussen kerken en scholen kan versterkend en zingevend werken. Corina Nagel, onderwijskundige en medewerker bij de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk, ziet mogelijkheden.

  Meer dan de helft Nederlanders niet religieus. Niet verrassend. Wel jammer!

  De Protestantse Kerk is niet verrast door de uitkomst van het CBS-onderzoek waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders niet religieus is. ‘Religieus’ betekent in het onderzoek: betrokkenheid bij een kerkgenootschap of godsdienstige organisatie. Ook de ledentallen van de Protestantse Kerk nemen af. Dat is niet verrassend, wel jammer!

  Zeeuwse inspiratiedag: 'Kerk, laat je zien!'

  Hoe ben je als kerkelijke gemeenschap zichtbaar in je omgeving? Met die vraag houden niet alleen dorpskerken in Zeeland, maar ook de kleine kerken in Pakistan zich bezig. Tijdens de Zeeuwse inspiratiedag op 24 november worden inspirerende initiatieven met elkaar gedeeld.

  4+ maanden na de inwerkingtreding van de AVG

  Op 25 mei dit jaar trad de AVG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, GDPR in het engels) in werking. In de media was er veel aandacht en ook veel gemeenten hadden veel vragen over de nieuwe privacy-wetgeving. Na meer dan 4 maanden na inwerkingtreding is nog niet alles duidelijk en zijn veel gemeenten nog aan het werk met de nieuwe wetgeving. Tijd voor een update:

  Vier gedachtekronkels rond pionieren

  Denk je er wel eens over na om te gaan pionieren, maar zie je beren op de weg? In dit artikel wil ik vier veelgehoorde bezwaren om met pionieren te beginnen eens met je doorlopen in de hoop ze uit de weg te ruimen!

  Diaconieën financieren Hospice Huizen (met video)

  In Huizen kunnen mensen hun laatste weken of maanden doorbrengen in een ‘bijna thuis-huis’. De initiatiefnemers uit verschillende kerken hebben hier jaren aan gewerkt, in januari werd het Hospice Huizen eindelijk geopend.

  Met geloof is geen kerk te klein

  ‘Wanneer is een kerk te klein?’, was de vraag (ND- Zeven 29 september) naar aanleiding van een kerksluiting in het Groningse Ulrum. Een kleine week eerder, 24 september, vond de dorpskerkendag plaats, van de dorpskerkenbeweging, pas opgezet door de Protestantse Kerk Nederland. Daar werd een andere vraag gesteld: hoe kun je als kleine geloofsgemeenschap kerk zijn in het dorp?

  Collecterooster Protestantse Kerk vernieuwd

  Hij is er weer: het nieuwe landelijke collecterooster van de Protestantse Kerk. Net als andere jaren bevat het rooster aansprekende doelen in binnen- en buitenland. Maar er is ook iets veranderd.

  400 jaar Dordtse Synode: het beste overkómt ons

  2018. Dat betekent dat het dit jaar 400 jaar geleden is dat de Dordtse Synode bij elkaar kwam. Een internationaal gezelschap van protestantse theologen ging daar in debat over een verschil van mening in de Nederlandse kerken. De spanningen rond dit verschil waren zo hoog opgelopen dat een burgeroorlog dreigde, en dat terwijl men ook met Spanje nog in oorlog was.

  Heeft u woensdag tijd? Vrijwilligers gezocht voor GIRO555-belpanel!

  Op de Giro555 actiedag aankomende woensdag 10 oktober zijn er 300 vrijwilligers nodig voor het belpanel. We zoeken gemeenteleden die (bijna) 18 jaar of ouder zijn en naar de locaties in Almere of Houten willen komen. Waarom? Om de duizenden belletjes van mensen die een gift willen geven in ontvangst te nemen. Zo kunnen we ons heel praktisch inzetten voor onze broeders en zusters op Sulawesi.