Nieuws

  Felicitatie van scriba René de Reuver voor 70 jaar Wereldraad van Kerken

  "Als een wereldwijde gemeenschap (communio) van kerken wier eenheid ligt in Christus, die allen in hun eigen context leven van Gods bevrijdende genade die hen in Woord en sacrament geschonken is. Die zich allen, afzonderlijk en gezamenlijk, geroepen weten tot navolging van Christus, met het perspectief van Gods Koninkrijk. Geen superkerk dus, maar een inspirerende gemeenschap van kerken die, in woord en daad, gezamenlijk staat voor het getuigenis van Christus in deze wereld."

  Hoe vitaal is uw kerk? Meldt u nu aan voor een vrijblijvend onderzoek

  Wilt u weten of jongeren zich thuis voelen in de gemeente, welke talenten gemeenteleden willen inzetten voor de gemeente of hoeveel mensen zich gesteund voelen in hun geloofsontwikkeling? Om antwoord te krijgen kunt u uw kerkelijke gemeente aanmelden voor een onderzoek.

  'Geloof jíj in God?'

  "Ben jíj christelijk? Ik zie het haar denken, de moeder van het meisje op wie mijn zoon verliefd is." Rebecca Schoon, voortrekker van pioniersplek De Hoeftuin in Utrecht, leert steeds meer om zichzelf te blijven als mensen verbaasd zijn over haar geloof. Maar het blijft spannend.

  Nieuwe 'Samenleesbijbel Junior' uitgebracht

  Voor ouders met jonge kinderen is er vanaf deze week de Samenleesbijbel Junior, een bijbel om samen met kinderen van 5-7 jaar in te lezen. Deze kinderbijbel met 30 bijbelverhalen is een initiatief van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) in samenwerking met de Protestantse Kerk in Nederland.

  Braille in de kerk

  Kerken kunnen zelf de liturgie samenstellen voor blinden in de gemeente met behulp van braillemappen. Hoe is het om als blinde een kerkdienst te volgen? Lees hier hoe deze liturgie voor blinden en slechtzienden tot stand komt.

  Kerkendag in Schoonhoven: ongedwongen en laagdrempelig

  Eens in de twee jaar houden de kerken in de voormalige classis Gouda een gezamenlijke dag voor kerkenraadsleden uit de Krimpenerwaard en omstreken. De vrij kleine maar zelfstandige kerken in dit landelijke gebied zijn naar elkaar op weg.

  Mag je alles vragen aan God?

  Die vraag stelde Coen Verbraak in het programma ‘Kijken in de ziel’ aan een bevindelijk-gereformeerde dominee, die daar ‘ja’ op antwoordde. Mag je alles vragen? Mag je bidden om regen? Het gebed dat ik schreef vanwege de grote droogte die er heerst in ons land, maakte nogal wat los en laat zien dat mensen in de kerk heel verschillend tegen het gebed aankijken.

  Megabijbel op Deventer Boekenmarkt

  In een metershoge megabijbel kunnen bezoekers van de Deventer Boekenmarkt op 5 augustus de Bijbel ‘beleven’. Deze enorme Bijbel hoort bij de manifestatie ‘Boek der Boeken’ van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Protestantse Kerk Deventer. De manifestatie start om 10.00 uur met een viering in de Grote- of Lebuďnuskerk.

  Dominee Piet de Jong noemt het ambt 'een bizarre roeping'

  In zijn boek Sores en Zegen vertelt hij gepassioneerd over zijn liefde voor het ambt en voor de kerk. Van het bevindelijke schuurkerkje in Zeeland tot de missionaire stadsgemeente in Delfshaven. Piet de Jong kent persoonlijke verliezen, maar getuigt ook van vertrouwen in de toekomst van de kerk.

  Gebed bij droogte

  "Nu hitte en droogte ons land teisteren wenden we ons tot U met onze zorg om de gewassen die staan te verpieteren op het land, met onze angst dat wie oud en zwak zijn het niet gaan redden, met onze bezorgdheid om een veranderend klimaat, om een kwetsbare Schepping."

  ‘De gemeente moet kunnen zingen’

  Al meer dan 45 jaar is organist Ger Blok de steun en toeverlaat van ‘zijn’ kerk. Hij speelt er niet alleen op het klavier maar voert als dirigent ook het koor aan. “Hoe ik het volhoud? Ik doe het met plezier!”

  Nieuwe energie voor dorpskerken

  Het versterken van de honderden kleine dorpskerken in Nederland, dat is het doel van de dorpskerkenbeweging. “Dorpskerken lijken wel eens te vergeten hoe relevant ze zijn.” Een tweegesprek met projectleider Nadine van Hierden en promovenda Jacobine Gelderloos.

  ‘Ouderen traditioneel? Helemaal niet!’

  Ze gingen al bijna tien jaar naar dezelfde kerk, maar hadden elkaar nog nooit gesproken. Nu drinken Tineke (75) en Annerieke (19) regelmatig samen koffie na de kerkdienst. “En dan wil ik natuurlijk alles over Tinekes laatste vakantie horen!”

  Krijgsmachtpastoraat: mensen helpen mens te blijven

  De Dienst Protestantse Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht helpt militairen, burgermedewerkers, veteranen en hun relaties in te gaan op vragen die worden opgeroepen in en door het werken in de krijgsmacht. Krijgsmachtpredikanten maken deel uit van het militaire leven op kazernes en velden, tijdens vaarperioden of oefeningen en tijdens uitzendingen. In het jaarschrift 2018 vertellen de Krijgsmachtpredikanten hoe zij 'Mensen helpen mens te blijven'. Lees hier het verhaal van ds. Erik Asscher

  Wandelen, maar dan anders

  Vandaag gaan zo'n 47.000 wandelaars van start bij de Nijmeegse Vierdaagse. Bent u uitgeloot of wilt u iets anders dan recht toe recht aan wandelen? Denk dan eens aan de volgende initiatieven.

  Harmoniedenken in de kerk: mogen er ook conflicten zijn?

  Er is een overkill aan harmoniedenken in de kerk, zei Sake Stoppels onlangs in een interview. Juist dát kan gedoe en onmin veroorzaken. Conflicten zijn er nu eenmaal, geef daar aandacht aan. Of staat dat haaks op de missie van de kerk?