Zo doen wij... Het Leerhuis van Sleeuwijk

Het begrip ‘leerhuis’ stamt uit de Joodse traditie. Daarin leeft de gedachte dat een mens nooit te oud is om te leren. En dat je het beste leert als je dit gezamenlijk doet. Leraar en leerling stellen vragen, gaan met elkaar in gesprek.

Ook wij, in ons Sleeuwijks leerhuis, gaan met elkaar in gesprek, discussiëren en leren. Er is er voor gekozen om in principe elk seizoen één thema uit de christelijke en één thema uit de Joodse traditie te behandelen. Daarnaast wordt dit onderwerp belicht vanuit de filosofie.

Uit de christelijke traditie

Alex van Heusden verhaalt over het ontstaan van het christendom. Hij leest de Bijbel anders dan we gewend zijn: als een aards boek met een politieke geschiedenis.
Een voorbeeld naar aanleiding van Daniël 7:7:
‘Het had grote, ijzeren tanden, het vrat en vermaalde
En de rest vertrapte het met zijn voeten.
Het was anders dan alle andere dieren die vóór hem waren …’

Uit Daniëls visioen van het vierde dier valt op te maken dat hiermee de hellenistische tijd wordt bedoeld: de uitbuiting was toen groter en beter georganiseerd dan onder de, hier niet genoemde, andere dieren die symbool staan voor de andere wereldrijken waaronder Israël te lijden had: Babel, Medië en Perzië.

Uit de Joodse traditie

Tot degenen van wie we in het verleden les kregen (lernden, in leerhuisjargon) vanuit de Joodse traditie, behoorden rabbijn Yehuda Aschkenasy, Eli Whitlau, Marcus van Loopik en rabbijn Tzvi Marx. Op dit moment zijn de gastdocenten Leo Mock, Eric Ottenheijm en Tamarah Benima.

Telkens als er tijdens de leerhuisavonden oude rabbijnse geschriften worden geraadpleegd, valt op dat er verschíllende meningen staan opgetekend. De wijzen discussiëren als het ware met elkaar. Dit gebeurt dikwijls op associatieve wijze; men laat de hele Tenach (wat wij het Oude Testament noemen) mee-resoneren.

Zie voor meer informatie: http://www.leerhuis-sleeuwijk.nl

[credit] Gideon Barnhard

Dit is een artikel uit Kerk & Israël Onderweg, een uitgave van de Protestantse Kerk. Een abonnement kost 9,75 euro per jaar (vier nummers). Er zijn ook groepsabonnementen voor 4,50 euro per jaar (vanaf tien exemplaren). Een proefnummer is gratis, en kan aangevraagd worden op kerkenisrael@protestantsekerk.nl

Kijk voor meer informatie op www.protestantsekerk.nl/kerkenisrael.

Terug naar overzicht