Week van gebed

20170110 Week van Gebed

De jaarlijkse gebedsweek om de eenheid staat in het teken van verzoening en 500 jaar Reformatie.

De week wordt gehouden van zondag 15 januari tot en met zondag 22 januari 2017.

Verzoening

De projectgroep Week van gebed (een samenwerking van MissieNederland en Raad van Kerken) kwam tot het thema: 'Jouw hand, mijn glimlach’ om de uitgestoken hand en de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen.

’Het is vijfhonderd jaar geleden dat een vernieuwingsbeweging in de kerk een naam en een gezicht kreeg: Maarten Luther kaartte 95 stellingen aan en dat werd het begin van de Reformatie. Voor Luther was de verzoening met God door het bloed van Jezus Christus de kern. Het is tragisch dat dit belangrijke besef toch een scheur door de kerk is geworden’, stellen Willem Smouter, voorzitter MissieNederland en Dirk Gudde, voorzitter van de Raad van Kerken.

Materiaal

De Duitse kerken hebben dit jaar het internationale materiaal voorbereid en daarin het thema ‘verzoening’ centraal gesteld. Stap voor stap volgt de tekst Paulus’ woorden over de liefde van Christus die mensen drijft (2 Korintiërs 5:14-20).

Het materiaal wordt internationaal uitgebracht door de Wereldraad en het Vaticaan. Een projectgroep in Nederland, die vanuit de Raad van Kerken geleid wordt door Geert van Dartel, heeft het materiaal vertaald en bewerkt zodat het geschikt is voor gebruik in Nederlandse oecumenische vieringen en ontmoetingen.

Viering

De Week van Gebed wordt geopend met een viering op 15 januari in de H. Josephkerk, Aalberseplein 2 in Gouda. De viering wordt uitgezonden op zondag 22 januari via NPO2.

>Het materiaal voor kerken is te downloaden op de website van de Raad van Kerken. Meer informatie over de viering in Gouda en tv-uitzending.

 

Terug naar overzicht