Vrij en vrolijk geloven in Flevoland

Henk Rusch (80) organiseert het Feest van Vrij en Vrolijk Geloven: "Echte vrijheid is dat je de ruimte hebt om naar anderen om te zien."

Ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme gaat de estafette ‘Als een lopend vuur’ door alle Nederlandse provincies. In mei is Flevoland aan de beurt met op 13 mei het Feest van Vrij en Vrolijk Geloven, in Dronten. Zeven vragen aan Henk Rusch (80) uit Emmeloord, gepensioneerd docent bouwkunde en onderwijskundige.

‘Vrij en vrolijk geloven’, dat spreekt u aan?

"Zeker. Het is een mooi, feestelijk thema. Geloof maakt een mens vrij, vrij van alles, maar tegelijk vrij om je voor alles in te zetten. Maar dat doe je niet omdat het een verplichting is. Je kunt vrolijk leven, zonder de zware last op je schouders van ‘dit moet nog’ en ‘dat moet nog’."

Het thema heeft alles met 500 jaar protestantisme te maken?

"Luther zei het zo: de christen is niemands onderdaan, maar tegelijkertijd ieders knecht. Je leeft in volle vrijheid, maar als er een beroep op je gedaan wordt bén je er voor de ander. Het was geen leuke tijd waarin Luther leefde, met zware ideeën over de hel. Hij ontdekte dat je je niet hoeft uit te sloven om de hemel te verdienen of bang moet zijn dat het je niet zal lukken. Je hoeft niet onder zonden beladen te gaan. Toen Luther zelf de Bijbel ging lezen, ging hij inzien dat je de genade van God zomaar krijgt, om niet. Dat was zijn grote ontdekking."

Die is nog altijd waardevol?

"Ze maakt een mensenleven echt menswaardig. Daar draait religie toch om? Hoe heb je een menswaardig leven en een menswaardige samenleving? Religie draait niet om een plekje in de hemel, hoor. De vraag is: Hoe ga je met elkaar om? Via Luther kom je dan altijd weer bij Jezus terecht."

Geloof is niet op de hemel gericht?

"Bij Luther wel. Hij was ook een kind van zijn tijd. In elk geval wist hij de angst voor de hel weg te nemen. De focus op de hemel is tegenwoordig grotendeels vervaagd. Het accent ligt nu veel meer op menswaardig leven, op volledige naastenliefde wat er ook gebeurt. Naar het voorbeeld van Jezus, die tot het uiterste ging."

U denkt aan…?

"In de Bijbel spoort Jakobus ons aan dat we omzien naar weduwen en wezen die het moeilijk hebben. Vluchtelingen en mensen met schulden die al jaren in de bijstand zitten, verdienen ook onze aandacht. In allerlei vrijwilligerswerk wemelt het daarom van de kerkmensen. Ook anderen zetten zich voor hun naasten in. Iedereen die het werk van Christus doet is een volgeling van Christus."

Vrij en vrolijk geloven maakt niet losbandig en zorgeloos?

"Losbandig niet. Een mens is alleen mens in relatie met andere mensen. Wie nergens naar omkijkt, heeft met niemand een relatie en is daardoor niet ten volle mens. Dan doe je ook niets met de vrijheid die je gegeven is. Echte vrijheid is dat je de ruimte hebt om naar anderen om te zien. Zorgeloos ben je misschien wel. Je mag blijmoedig en opgewekt door de wereld gaan. Zorgen kun je bij het kruis van Christus neerleggen. Jij gaat gewoon verder en probeert te doen wat je kunt doen."

Ik maak me soms best zorgen over wat er in de wereld gebeurt, over vluchtelingen of hoe mensen in de bijstand het moeten rooien?

"Helpt het je dan als je er zorgen over maakt? Zorgen maken heeft nog nooit iemand verder geholpen. Je erin verdiepen en er iets aan doen, dat helpt."

> Feest van Vrij en Vrolijk geloven
Op 13 mei viert Flevoland het ‘Feest van Vrij en Vrolijk geloven’. Hoe gaan we in Flevoland met die vrijheid om? Wat proberen we voor een ander te doen? Daar gaat het over in korte inleidingen, workshops, informatiemarkt en theater. Parallel is er een vooral op de jeugd gericht onderdeel, een Hemels Gelag. Alles omlijst met muziek en zang. Met medewerking van theatermaker Kees Posthumus, koren Sinafir, Deum fidentes, Vluchtelingenwerk, Leger des Heils, Kerk in Actie, pioniersplek de Schone Poort, Exodus, buurtwerk Emmeloord en anderen.

Feest van Vrij en Vrolijk geloven: Zaterdag 13 mei 2017 van 10.00 – 16.00 uur. Aeres Hogeschool, De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten.

Info en aanmelden: www.500jaarprotestant.nl/estafetteflevoland

Interview: Jan Kas

Terug naar overzicht