ít is feest, omdat Hij bij ons is

Ds. Karin van den Broeke is ieder jaar ontroerd door de vrolijkheid in de kerk op Paasmorgen.

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,
dat met zijn Geest Hij ons omgeeft
waar wij ook staan of gaan.
(Liedboek zingen en bidden in huis en kerk, lied 642:1)

Ieder jaar weer ontroert het me. Die vrolijkheid in de kerk op de Paasmorgen. 

De zondag ervoor, Palmzondag, is met de kinderen altijd al een vrolijke morgen. De kleurige Palmpasenstokken zijn voor heel wat kinderen een markant moment in het jaar. Maar bij die Palmpasenstokken hoort ook het verhaal van de haan die Petrus erbij bepaalt dat hij Jezus verloochent heeft. En met de Palmpasenstokken hebben de kinderen ook het kruis in handen. Op de verwachtingsvolle zondag van de intrede van Jezus in Jeruzalem moet de grootste duisternis nog komen. 

In de Stille Week klinkt dan het passieverhaal. Het verhaal van Jezus die bereid was de weg van de radicale liefde tot het einde te gaan. Weerloos en kwetsbaar, juist in die weerloosheid eindeloos krachtig.

Dit jaar werd de wereld op Palmzondag al heel snel bepaald bij het kwaad dat zich aan kan dienen. In Egypte werd Koptische christenen zwaar getroffen door aanslagen. In de Stille Week verstomden de onheilstijdingen in de wereld evenmin. De spanningen tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten lopen op. Mensenrechtenactivisten berichten over afschuwelijk geweld tegen homo’s in Tsjetsjenië. In Syrië duurt de strijd voort. In het persoonlijk leven van velen, dichtbij en veraf, tekenen zich angst, bezorgdheid en verdriet af.

En toch is, op de Paasmorgen, die vrolijkheid er! We vieren dat niet het laatste woord is aan het kwaad. God doet recht. God houdt vast aan het werk van zijn handen. Het leven van Jezus is niet geëindigd aan het kruis, als Christus is hij voor eeuwig onder ons. Hij toonde ons het Koninkrijk. Sterk als de dood is de liefde.

Wees nu, wie rouw draagt, eens voor
al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.

Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

’t is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschapen heeft.
(Liedboek zingen en bidden in huis en kerk, lied 642:1)

Ik wens u vrolijke en gezegende Paasdagen!

Ds. Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Terug naar overzicht