Samen verder

Ds. René de Reuver: "Als de uitslag van deze verkiezingen iets duidelijk maakt, dan wel dat we leven in een land van minderheden."

Als de uitslag van deze verkiezingen iets duidelijk maakt, dan wel dat we leven in een land van minderheden. De komende regering zal waarschijnlijk uit minstens vier partijen bestaan. Een ding is duidelijk: willen we als land verder komen, dan kan dit alleen samen. Samen verder, dat is de opgave waar ook de politiek zich voor gesteld ziet.

Als christenen weten we hoe mooi en moeilijk samen verder is.Met alle diversiteit die mensen eigen is, weten we ons verbonden met en geroepen tot navolging van de ene Heer. Hij gumt de verschillen tussen zijn volgelingen niet uit, maar voegt ze samen tot een geheel: de kerk als zijn lichaam. Dat dit samen verder niet vanzelfsprekend goed gaat, weten we maar al te goed…

De politiek staat voor een vergelijkbare opgave. Samen verder geldt ook voor de aanstaande regering. Elke politicus put uit een eigen specifieke bron. Zonder dat verliezen zij hun politieke kleur en karakter. Maar alleen vanuit een gezamenlijke drive kan onze samenleving worden gebouwd en zorg verleend aan allen die het alleen niet redden.

Dat ook dit samen niet gemakkelijk is en nog al eens een hoge prijs heeft ,toont de verkiezingsuitslag. Alleen is eenvoudigere dan samen. Toch kunnen we alleen samen verder. Mensen die hun nek uitsteken en samen met anderen verantwoordelijkheid willen dragen verdienen dan ook respect. Een afrekencultuur gebaseerd op (mijn) eigenbelang, past ons niet. Veeleer past ons het gebed. De voorbede tot God om moed, wijsheid en inzicht om samen verder te gaan. Puttend uit de eigen bron samen zoekend naar wat ons land dient en opbouwt.

Een oud gebed uit de Bijbel - van Israël voor hun koning - reikt hiervoor woorden aan:

God, help de koning (RdR: politieke leiders).
Help hem om een goede heerser te zijn,
net zo rechtvaardig als u.
Help hem om een eerlijke rechter te zijn,
een goed leider van uw trouwe volk.
Laat er overal vrede zijn,
op alle bergen, op alle heuvels.

(Psalm 72: 1-3, Bijbel in Gewone Taal)

Ds. René de Reuver - scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland

Terug naar overzicht