Reformatie oecumenisch herdacht

Op 18 maart herdenken katholieken en protestanten de Reformatie in een gebedsdienst en dagprogramma.

Wereldwijd wordt de herdenking van de Reformatie opgepakt als een moment voor oecumenische toenadering en vooruitgang. Dat de Reformatie in oecumenische kring herdacht wordt, is een mijlpaal. In Nederland gebeurt dit op 18 maart 2017 in het Brabantse Nieuwkuijk onder het motto ‘Gaandeweg één, Impulsen voor oecumenische voortgang’ met een gebedsdienst met scriba en preses namens de generale synode van de Protestantse Kerk en twee bisschoppen van Rooms-Katholieke zijde.

Ds Karin van den Broeke, preses van de generale synode van de Protestantse Kerk: 'In het jubileumjaar 2017 staan we stil bij de kerkvernieuwing die met de reformatie plaatsvond, maar ook bij de scheuring die de reformatie teweegbracht. Wat een feest dat er onder verantwoordelijkheid van de Lutherse Wereldfederatie en van de Rooms-Katholieke Kerk een orde van dienst is opgesteld voor een gezamenlijke viering in 2017. Op 31 oktober 2016 gingen de voorzitter van de Lutherse Wereldfederatie en de paus samen voor in een viering met deze liturgie. Ik kijk ernaar uit om op 18 maart zo ook in Nederland te vieren wat ons bindt en vooruit te kijken naar hoe we onze gezamenlijke roeping gestalte kunnen geven.'

Programma

Hoofdspreker op deze dag is Hubertus Blaumeiser (1954), kenner van de theologie van Luther. Ds. René de Reuver (scriba Protestantse Kerk in Nederland), mgr. Hans van den Hende (voorzitter Bisschoppenconferentie en bisschop-referent voor oecumene) en Peter Sleebos (oud-voorzittter van de Verenigde Pinkster en Evangeliegemeenten) zullen reageren op de inleiding van Hubertus Blaumeiser. De dag wordt afgesloten met een gebedsdienst waarin ds Karin van den Broeke (preses Protestantse Kerk in Nederland) en mgr. Gerard de Korte (bisschop van ’s-Hertogenbosch) voorgaan.

500 jaar geleden begon in Duitsland de Reformatie. Voor de Focolarebeweging en de Katholieke Vereniging voor Oecumene aanleiding voor dit oecumenische evenement. Bijzondere inspiratiebron voor deze dag is het leven van Chiara Lubich (1920-2008), oprichtster van de Focolarebeweging. Zij heeft haar leven gewijd aan de eenheid onder christenen. Haar leven en visie inspireren wereldwijd velen tot verzoening, verbondenheid en gemeenschap.

>Zaterdag 18 maart 2017. Locatie: Abdijhof Mariënkroon, Abdijlaan 8 in Nieuwkuijk, 10.30 – 16.30 uur. Aanmeldingen voor deelname via evenementen@focolare.nl. De kosten voor deelname (incl. koffie, thee en soep) bedragen € 15. Studenten: € 7,50 Lunch: er is gratis soep met stokbrood. Ter plaatse zijn er belegde broodjes te verkrijgen tegen betaling. Op de dag zijn er aparte programma’s voor kinderen van 4 – 15 jaar. www.focolare.org

Sprekers:

  • Dr. Hubertus Blaumeiser is lid van het internationale studiecentrum van de Focolarebeweging ‘Scuola Abbà’ voor ecclesiologie en pastoraaltheologie. In 1993 promoveerde hij aan de Gregoriana te Rome over de theologie van het kruis van Martin Luther en doceerde aan dezelfde universiteit. Van 2007 tot 2014 leidde hij het internationale priestercentrum van de Focolarebeweging.
  • Dr. René de Reuver is sinds 2016 scriba van het moderamen, het dagelijks bestuur van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.
  • Mgr. dr. Hans van den Hende is bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerk. Tevens is hij bisschop-referent voor de oecumene.

Terug naar overzicht