Recht doen op Micha Zondag

Op 15 oktober is het Micha Zondag. Veel kerken staan stil bij de kernboodschap van de profeet Micha ‘goed en recht doen’. Zo ook de hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht: ‘Aandacht voor duurzaamheid holt de kern van het Evangelie niet uit.’

 

Op Micha Zondag staan kerken wereldwijd stil bij goed en recht doen. Geïnspireerd en gedreven door de profeet Micha: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)

De hervormde wijkgemeente Krispijn in Dordrecht besteedde de afgelopen jaren aandacht aan deze bijzondere zondag op het kerkelijk rooster. Ook werd in de gemeente een Micha Cursus georganiseerd over duurzaamheid en een rechtvaardige verdeling. Ds. Wim Aanen is er tot zijn emeritaat dit voorjaar, nauw bij betrokken geweest en licht het toe.

Bijbelse motivatie

‘We hebben dit voorjaar als gemeente een Micha-cursus georganiseerd. Een flinke groep jongvolwassenen deed hier aan mee. De cursus is bedoeld om mensen bewust te maken van duurzaamheid en de verdeling tussen arm en rijk. Het is heel praktisch: wat kun je in je eigen leven doen. Practise what you preach, zeg maar. Maar het gaat ook in op de bijbelse motivatie om als christen bezig te zijn met het behoud van de Schepping en met rechtvaardigheid.’


‘Aandacht voor de Schepping en de verdeling tussen arm en rijk is in orthodoxe kringen lange tijd onderbelicht gebleven. Deze thema’s werden vaak geassocieerd met de beweging van het conciliair proces en daarmee met de vrijzinnige hoek van de kerk. Het zou afleiden van de kern van het Evangelie. Maar het is mijn overtuiging dat de boodschap van Jezus Christus betekenis heeft voor de volle breedte van ons leven op aarde. Natuurlijk gaat het in de kern over het behoud van ons als schuldige mensen door Jezus’ dood en opstanding.

Maar aandacht voor de Schepping en duurzaamheid holt de kern van het Evangelie niet uit. Jezus heeft het in de Bijbel nergens over het milieu, maar wel over een rechtvaardige verdeling tussen rijk en arm.’

Knop om

Het thema van Micha-zondag is dit jaar ‘De knop om’.‘In onze gemeente zitten veel jonge mensen met een hoge opleiding; veel van hen zijn zich erg bewust van de grote vragen over duurzaamheid en gerechtigheid; bij hen hoeft misschien minder een knop om. Maar waar de boodschap van het Evangelie versmald wordt tot onze eigen ziel en zaligheid, is dat hard nodig.

> Micha Zondag beoogt bewustzijn voor duurzaamheid en zorg voor de Schepping te creëren vanuit Psalm 24:1 ‘Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen.’ Er is gevarieerd liturgisch materiaal beschikbaar voor Micha Zondag. Ook zijn er sprekers beschikbaar om in de gemeente te spreken over de strijd tegen onrecht en hoe zij dat in hun eigen (kerkelijke) praktijk handen en voeten geven. www.michazondag.nl

Terug naar overzicht